АСКЕТИЧЕСКИ СБОРНИК от 1764 г., Зогр. 119

Каталожен №: 
119
Зографски сигнатури: 
II.д.6 (Каталог, 1994)
Обем: 
275 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
215 х 175 мм
Описание на материала: 

Хартия — плътна, грапава и сивкава, руско производство. Во­ден знак: герб с букви ЯМАЗ (Ярославская манифактура Алексея Затрапезного), вж. Uchastkina 1962: № 25 от 1760 — 1764 г.

Украса: 

Nа л. 1а и 2а — барокови заставки с флорални мотиви, подражание на печатни образци; растително-геометрични и рамкирани инициали, също подражание на печатни църковнославянски образци.

Подвързия: 

Oригинална, дъски с орнаментирана кожа. В средата на предната корица — Разпятието.

Писмо: 

Среден правилен нов полуустав с влияние на печатното писмо, по 18 — 19 реда на страница.

Език: 

Църковнославянска редакция.

Съдържание на ръкописа: 

Сборникът съдържа творби на Симеон Нови Богослов, Григорий Синаит, Нил Постник, Филотей Синайски и др.

Колофон: 

Бележка на писача — на л. 1а.

Дата на ръкописа: 
18. век (1764 г.)
DescID: 
Zogr0119
Допълнителна информация: 

Има грешки в номерацията: след л.82 един празен (82а.); след л.266 следва л.ист с номер 277. Ръкописът има общо  275 л.