ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКА ГРАМАТИКА НА МЕЛЕТИЙ СМОТРИЦКИ от 1853 г., Зогр. 120

Каталожен №: 
120
Зографски сигнатури: 
II.д.7
Обем: 
152 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
239 х 157 мм
Описание на материала: 

Хартия — нова, плътна и гладка, без водни знаци.

Само таб­лиците на лл. 80, 82 и 86 са писани върху хартия с водни знаци:

1. коронован герб с орел и литери GFA и герб (щит) вътре с полумесец, най-вероятно от първата половина на XIX в. (вж. Heawood 1950: № 860 и 1262 ).

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден, нов полуусгав, подражание на църковносла- вянски печатен шрифт, по 23 реда на страница.

Език: 

Църковнославянска редакция.

Колофон: 

Бележка на писача на л. 1526 — Евтимий Зографски.

Дата на ръкописа: 
19. век (1853 г.)
DescID: 
Zogr0120