ЧУДЕСА БОГОРОДИЧНИ от XVIII - XIX в., Зогр. 121

Каталожен №: 
121
Зографски сигнатури: 
II.д.8 (Каталог, 1994)
II.e.8 (стара)
Обем: 
257 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
230 х 167 мм
Описание на материала: 

Хартия — нова, тънка, със ситни вержори и воден знак: герб, който не личи добре, тъй като попада дълбоко в шева на книгата.

Украса: 

Без украса.

Подвързия: 

Оригинална — дъски с орнаментирана кожа, като на предната корица е щемпелуван Христос, а на задната — Бого­родица с Младенеца.

Писмо: 

Писмо — среден нов, правилен и разреден полуусгав, подража­ние на печатен шрифт, по 19 реда на страница.

Език: 

Църковнославянска редакция.

Съдържание на ръкописа: 

Освен Чудеса Богородични, в превод на Самуил Бакачич от гръцки, книгата съдържа още и житие на св. Василий Нови и Видение Григориево.

Приписка: 

На л. 1а — бележка от 1853 г. По долните полета ог л. 7а до л. 19а (само recto) има приписка, съобщаваща, че ръкописът е писан от йеромонах Йосиф за проигумен Порфирий. Бележката е вероятно от ръката на споменатия Порфирий.

Дата на ръкописа: 
18 век, 19 век
DescID: 
Zogr0121
Допълнителна информация: 

Пропуснат лист при номерирането след л.90 дадена номерация -  90а.