ПСАЛТИР ТЪЛКОВЕН от края на XV и края на XVI в., Зогр. 123

Каталожен №: 
123
Други кат. номера: 
4 (Опис, 1985)
60 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.е.10 (Каталог, 1994)
II.д.10 (стара)
Обем: 
228 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
245 х 185 мм
Описание на материала: 

Хартия — различна, по-тънка и по-дебела, но все недоброка­чествена. Водни знаци:

  1. везни в кръг — подобен Briquet 1923: № 2445 от 1441 г., № 2530 от 1482 г. и № 2537 от 1494 г.;
  2. котва в кръг със звезда отгоре — Mošin 1973: № 2455 от 1590 г.

Четирима писачи.

Писмо: 

Първият пише на лл. 1а — 157б със среден до въздребен полуустав, по 28 реда на страница;

втория – на лл. 157б — 197б с неугледен полуустав,

третият — на лл. 198а — 212б с въздребен полуустав,

четвъртият — на лл. 213а — 2286 с разреден полуустав по 20 реда на страница.

Език: 

Сръбска и българска редакция. Правопис — при първия и третия писач правописът е едноеров, сръбски, вторият пише със следи от двуеров, двуюсов правопис, четвъртият — с юсов право­пис, с явни следи от среднобългарски. Книгата очевидно е писана на два пъти.

Приписка: 

На л. 2126 има дарителна приписка.

Дата на ръкописа: 
15 век, край
16 век, край
DescID: 
Zogr0123
Допълнителна информация: 

Грешка в пагинацията, два пъти се повтарая л.198. Вторият лист трябва да е 199.