ПОСТНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НАСТАВЛЕНИЯ СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ от XIV - XV в., Зогр. 126

Каталожен №: 
126
Други кат. номера: 
153 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.д.13 (Каталог, 1994)
II.е.13 (стара)
Обем: 
266 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
265 х 190 мм.
Описание на материала: 

Хартия — дебела и грапава и друга по-гладка. Водни знаци:

1) патица — подобен Мошин-Тралич, № 6724 от 1385 — 1395 г.;

2) елен — от типа на образците от края на XIV в. (вж. №, № 2261— 2266);

3) дракон — неидентифициран.

Украса: 

Заставки ( на л. 25 а и л. 1446 ) в балкански стил, оцветени в жълтокафяво и черно.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден, неправилен, но обработен полуустав, по 30 реда на страница. Писали са двама писачи, чиито почерци не се разграничават ясно.

Език: 

Сръбска редакция, но с ясен български произход.

Приписка: 

На л. 266а — бележка, вероятно от ръката на писача — Исидор Многогрешни.

На л. 266Б — бележка за даряване на книгата на Зографския манастир.

Дата на ръкописа: 
14 век, край, 15 век
DescID: 
Zogr0126