ПАТЕРИЧЕН СБОРНИК от XVI - XVII в., Зогр. 127

Каталожен №: 
127
Други кат. номера: 
165 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
ІІ.а.1 (Каталог, 1994)
III.а.1 (стара)
Обем: 
117 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
190 х 145 мм.
Описание на материала: 

Хартията на трите части е различна. Водните знаци не са иденти­фицирани.

Украса: 

Растигелно-геомегрични инициали, някъде по-сложно разработени.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден, правилен полуустав, по 24 реда на страница. Има и дребен полуустав с някои скорописни елементи, по 27 реда на страница, както и среден правилен полуустав, южноруски тип (от XVIII в.), по 26 реда на страница.

Език: 

Сръбска и църковнославянска редакция. 

Съдържание на ръкописа: 

Съдържа откъси от Сводния и Синайския патерик, наставления за монашеския живот от различни автори и част от Типик.

Дата на ръкописа: 
16 век, 17 век,
DescID: 
Zogr0127
Ключови думи: