СБОРНИК ОТ СЛОВА И СТИШНИ ПРОЛОЖНИ ЧЕТИВА от втората половина на XVII в. и ИЗБРАНИ ПОЛИЕЛЕЙНИ ПСАЛМИот края на XVI в., Зогр. 130

Каталожен №: 
130
Други кат. номера: 
169 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
ІІІ.а.5 (Каталог, 1994)
Обем: 
84 (57 + 27) л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
187 х 140 мм.
Описание на материала: 

Хартията на първата част е гънка и гладка с воден знак: корона със звезда и полумесец от втората половина на XVII в. (вж. Мошин, Грозданович-Паич, Круна... с. 48).

Хартията на втората част носи воден знак котва в кръг с трилистник отгоре откъм края на XVII в. (вж. Мошин, Котва, №, № 2306 — 2313).

Украса: 

Предимно червени растителлно-геометрични иници­али.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

На първата част — среден калиграфски полуустав, по 23 реда на страница. 

На втората част — едър, неправилен полу­устав, по 20 реда на страница.

Език: 

Българска безюсова редакция в първата част (неиздържан ресавски правопис).

Българска редакция във втората част (непоследователен юсов правопис). 

Съдържание на ръкописа: 

В първата част е включен един препис на „За буквите“ от Черноризец Храбър. Във втората част са дадени величания за Петка Търновска, Сава Сръбски и Симеон Сръбски.

Дата на ръкописа: 
17 век, първа четвърт, 16 век, последна четвърт
DescID: 
Zogr0130