СБОРНИК ОТ МОЛИТВИ И ПОУЧЕНИЯ от третата четвърт на XIV в., Зогр. 132

Каталожен №: 
132
Други кат. номера: 
137 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
ІІІ.а.7 (Каталог, 1994)
Обем: 
160 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
185 х 120 мм.
Описание на материала: 

Xapтия — дебела, с широки вержори. Водни знаци:

1) круша с две листа — подобен Мошин-Тралич, № 4353 от 1361 г.;

2) дракон — подобен Мошин-Тралич, № 1008 от 1366 — 1368 г.

Хартията на добавените листове носи воден знак котва в кръг с трифил отгоре подобен Мошин, Котва, № 1993 от 1610 г.

Украса: 

Украсата на основния ръкопис е скромна — няколко червени растително-геометрични инициала. На л. 1a (XVI в.) има полихромна плетенична заставка и плетеничен инициал в балкански стил.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Писмо — личат няколко почерка. Основният текст е изписан със среден неправилен полуустав (тук — там по няколко реда са изписани с александрийско, попгерасимово писмо), по 18 реда на страница. На л. 11а и на л. 57б с по-едро писмо са изписани по няколко реда. На л. 73б се открива трети, по-сбит почерк, а на л.117б — 118а се сменят три ръце.

Добавените по-късно листове са писани със среден правилен полуустав, по 17 реда на страница.

Език: 

Българска редакция (двуеров, двуюсов правопис). Добавените листове са писани с ресавски правопис. 

Съдържание на ръкописа: 

Сборникът съдържа поу­чения и молитви, свързани с монашеския живот, както и житие на Паисий Велики. В една от молитвите като български застъпник се споменава св. Иван Рилски.

Дата на ръкописа: 
14 век, трета четвърт
DescID: 
Zogr0132