ПСАЛМИ ИЗБРАНИ И МОЛИТВИ от втората половина на XVI в., Зогр. 151

Каталожен №: 
151
Други кат. номера: 
53 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
ІІІ.б.6 (Каталог, 1994)6
Обем: 
89 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
137 х 93 мм.
Описание на материала: 

Хартия — три вида, но само в първата част има воден знак: котва в кръг с контрамарка трилистник с литери, близък до образ­ците от втората половина на XVI в.

Украса: 

На л. 1а — малка геометрична заставка в балкански стил, 15 инициала в балкански стил в първата част.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Трите фрагмента са с три различни почерка. На л. 1 — 356 е писано със среден полуустав от влахо-молдавски тип с калиграфски удължения, по 13 реда на страница; л. 36а — 65б — среден полуустав, по 16 реда на страница,; л. 66а — 88б — среден полуустав, друг тип, по 16 реда на страница. Последният л. 89 е писан от четвърти писач през XIX в.

Език: 

Българска редакция.

Правопис: л. 1а — 356: двуеров, двуюсов, влахо-молдавски по произход;

л. 36а — 886: двуеров, безюсов, западнобългарски;

последният лист 89 — църковнославянски.

Дата на ръкописа: 
16 век, втора половина, 17 век,
DescID: 
Zogr0151
Ключови думи: