ЧУДЕСА БОГОРОДИЧНИ от 1793 г., Зогр. 156

Каталожен №: 
156
Зографски сигнатури: 
ІІІ.б.11 (Каталог, 1994)
Обем: 
405 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
138 х 77 мм.
Украса: 

Няма.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Нов, едър и неправилен полуустав, рилски тип, по 14 — 16 реда на страница.

Език: 

Църковнославянска редакция (в езика се забелязват новобъл­гарски черти). 

Приписка: 

Славянският превод е дело на Самуил Бакачич, както личи от една бележка на л. 10а.

Бележка на писача, йеросхимонах Теофил — нал. 399б. На л. 1а има бележка от монах Харитон Рилец, който откупил книгата от йеросхимонах Теофил.

Дата на ръкописа: 
18 век, последна четвърт (1793)
DescID: 
Zogr0156
Допълнителна информация: 

Номерацият на ръкописа е объркана. 

Листи с изпусната номерация:51а,137а,218а;

Дублирана номерация: 157а,157б; 314а, 314б; 396а, 396б;

Има разменени  страници след 239л., както следва: 239, 244, 251, 240-243, 245-250, 252...следва нормална номерация.

Ръкописа има общо – 405л.