ЕВАНГЕЛИЕ ИЗБОРНО И АПОСТОЛ ИЗБОРЕН от края на XVI в., Зогр. 172

Каталожен №: 
172
Други кат. номера: 
49 (Опис, 1985)
Зографски сигнатури: 
III.в.19 (стара)
Обем: 
134 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
192 х 125 мм.
Описание на материала: 

Хартия — грапава, с тесни вержори. Воден знак: стълба, огра­дена в двойна рамка — късен тип, без аналог у Briquet.

Украса: 

На л. 62 а и 97а има малки, изработени без особено умение, плетенични заставки. Киноварни инициали с доста примитивно изпълнение.

 

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден, неправилен полуустав с калиграфски удълже­ния, по 21 — 22 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция (непоследователен ресавски правопис).

Приписка: 

Бележки: на л. 786, 79а, 82а, 82а под текста, 97а, 134б все от ръката на писача.

Дата на ръкописа: 
16 век, последна четвърт
DescID: 
Zogr0172