БОГОСЛУЖЕБНА КНИГА НА ЗОГРАФСКИЯ МАНАСТИР от втората половина на XVII в., Зогр. 180

Каталожен №: 
180
Други кат. номера: 
112 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
III.в.21 (Каталог, 1994)
Обем: 
181 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
190 х 140 мм.
Описание на материала: 

Хартия — плъгна и гладка с воден знак: корона със звезда и полумесец — подобен на образците у Мошин-Паич, Круна..., с. 18, от третата четвърт на XVII в.

Украса: 

На л. 1а и л.102а има плетенични полихромни заставки в балкански стил; червени растително-геометрични инициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден калиграфски полуустав, по 21 реда на страница.

Език: 

Българска безюсова редакция (ресавски правопис). 

Съдържание на ръкописа: 

Съдържа, съботен канон на св. Георги, Параклис на св. Георги, Богородичен параклис, избрани тропари, избрани полиелейни псалми и др.

Включва и Похвала за обновяването на храма на св. Георги (без край), както и полиелейни стихири пак за св. Георги.

Дата на ръкописа: 
17 век, трета четвърт
DescID: 
Zogr0180
Допълнителна информация: 

След лист 175 следват 8 празни бели листа, добавени при последното подвързване ок. средата на 20 век.