СЛУЖБА, ЖИТИЕ И ЧУДЕСА НА СВ. ГЕОРГИ от ХV-ХVI в., Зогр. 181