ПСАЛТИР СПОСЛЕДОВАНИЯ от 1585 г., Зогр. 185

Каталожен №: 
185
Други кат. номера: 
7 (Опис, 1985)
54 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
III.в.20 (Каталог, 1994)
Обем: 
65 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
193 х 138 мм.
Описание на материала: 

Хартия — дебела и гладка с воден знак: котва в кръг със звезда отгоре — Мошин, Котва, № 1140 от 1570-1580 г.

Украса: 

Украса — плетенични инициали и заставки в балкански стил; червени растително-геометрични инициали.

Подвързия: 

Нова, бибилиотечна.

Писмо: 

Писмо от трима писачи. Основната част от ръкописа е писана със среден калиграфски полуустав, по 22 реда на страница. Първи те седем листа, които са добавени по-късно, са писани със среден правилен полуустав, по 21 реда на страница, а л. 8а-23б са писани от трета ръка с изискан калиграфски полуустав, по 23 реда на страница.

Език: 

Българска редакция (влахо-молдавски произход). 

Съдържание на ръкописа: 

Освен текста на псалтира книгата включва и месецослов с тропари и кондаци, като са отбелязани паметните дни на Петка Търновска, Иван Рилски (с тропар и кондак), Сава Сръбски (с тропар и кондак), Симеон Сръбски (също с тропар и кондак), Кирил Философ и Йоаким Сарандапорски (и двамата с тропари и кондаци). Освен това са добавени различни молитви, троични тропари и др.

Приписка: 

Бележка на писача, йеродякон Малахия — на л.152б. На л.365б — приписка от 1622 г. за подвързването на книгата.

На долните полета на лл. 25б — 30а — приписка от 1677 г. пак за преподвързването на книгата.

Дата на ръкописа: 
16 век, последна четвърт (1585)
DescID: 
Zogr0185
Ключови думи: