ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от началото на XVII в., Зогр. 186

Каталожен №: 
186
Други кат. номера: 
51 (Опис, 1985)
31 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
ІІІ.г.1 (Каталог, 1994)
Обем: 
229 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
200 х 140 мм.
Описание на материала: 

Хартия — тънка, със ситни вержори и воден знак: котва в кръг с трилистник отгоре и контрамарка литери BG е трифил — Мошин, Котва, № 2084 от 1613 г.

Украса: 

Украса пред всяко евангелие има плетенични полихромни заставкн в балкански стил; червени геометрично растителни ини­циали.

Всички палеографски белези сочат, че книгата произхожда от Етрополския книжовен център.

Подвързия: 

Оригинална: дъски с орнаментирана кожа; закоп­чалките са запазени.

Писмо: 

Среден, почти дребен етрополски калиграфски полуустав, по 25 реда на страница.

Език: 

Българска безюсова редакция (ресавски правопис).

Дата на ръкописа: 
17 век, първа четвърт
DescID: 
Zogr0186
Допълнителна информация: 

Грешка в пагинацията - два пъти има номер 46, вторият трябва да  е 47.