ЖИТИЕ, ЧУДЕСА И ПОХВАЛНИ СЛОВА НА ВМЧК. ГЕОРГИ от 1710 г., Зогр. 189

Каталожен №: 
189
Зографски сигнатури: 
III.ж.5 (Каталог, 1994)
Обем: 
87 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
204 х 127 мм.
Украса: 

Малка заставка-плетеница в късен балкански стил на л. 1а; червени растително-геометрични инициали, сложно разработени.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден, дори едър нов полуустав, по 21 реда на страница.

Език: 

Българска безюсова редакция (ресавски правопис). 

Съдържание на ръкописа: 

Включва и Похвалното слово за вмчк. Георги от Григорий Цамблак.

Приписка: 

Бележка на писача, даскал поп Макарий — на л.84б. В нея той отбелязва, че е подготвил книгата в пещерата „Варул“ близо до „Св. Ана“ и след това я е приложил в Зограф.

Дата на ръкописа: 
18 век, първа четвърт (1710)
DescID: 
Zogr0189
Допълнителна информация: 

Ръкописа има 87 л. Не номерилани листи – 53а, 70а, 72а.