МОНАШЕСКИ СБОРНИК от втората половина на XVIII в., Зогр. 198

Каталожен №: 
198
Други кат. номера: 
288 (стара)
Зографски сигнатури: 
II.ж.14 (Каталог, 1994)
ІІІ.г.14 (стара)
Обем: 
240 (10 + 230)
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
215 х 150 мм.
Украса: 

На л. 11а — барокова заставка с растителни елементи, рисувана с перо; червени геометрични инициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден нов правилен полуустав, с влияние от църков- нославянския печатен шрифт, по 21 реда на страница. Първите десет листа са писани с нов среден неправилен и разреден полуус­тав, по 18 реда на страница.

Съдържание на ръкописа: 

Съдържа творби на Петър Да­маскин и Нил Сорски. Първите десет листа включват поучения на Григорий Синаит.

Дата на ръкописа: 
18 век, втора половина
DescID: 
Zogr0198
Допълнителна информация: 

Грешка в номерацията: след л.189 следва л. 185 и следват последователно до 235 (последният!) т.е ръкописа има 240 л.. Зачеркнатата пагинация на последния лист не е вярна.

Ключови думи: