ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ НА МОНАХ НИКОДИМ от средата на XV в., Зогр. 210

Каталожен №: 
210
Други кат. номера: 
31 (Опис, 1985)
38 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
ІІІ.д.11 (Каталог, 1994)
Обем: 
298 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
202 х 126 мм.
Описание на материала: 

Хартия — два вида — една по-тънка, друга по-дебела и грапава.

Водни знаци: ножици — подобен Briquet, № 3683 от 1438 г.; камбана — особен тип, до който няма близък образец.

Украса: 

На л. 5а, 84а и 220б — правоъгълни заставки в балкански стил.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

йером. Никодим
Писмо: 

Дребен неправилен и разкривен полуустав, по 24-26 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция.

Приписка: 

Бележка на писача, йеромонах Никодим — на л.298а.

Дата на ръкописа: 
15 век, среда
DescID: 
Zogr0210