ТРЕБНИК от края на XVII в., Зогр. 264

Каталожен №: 
264
Други кат. номера: 
20, 277 (стара)
Зографски сигнатури: 
няма Зографска
Обем: 
178 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
200 х 130 мм.
Украса: 

На л. 1а — малка плетенична заставка в балкански стил; червени растително-геометрични инициали.

Подвързия: 

Оригинална: дъски с орнаментирана кожа.

Писмо: 

Среден правилен полуустав, средногорски тип, по 17 реда на страница.

Език: 

Българска безюсова редакция (ресавски правопис).

Дата на ръкописа: 
17 век, последна четвърт
DescID: 
Zogr0264
Ключови думи: