ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от 1544 г., Зогр. 271

Каталожен №: 
271
Други кат. номера: 
37 (Опис, 1985)
24 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
І.б.7 (Каталог, 1994)
Обем: 
292 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
285 х 220 мм.
Описание на материала: 

Хартия плътна и грапава с воден знак: котва в кръг — подобен Briquet, № 506 от 1528 г.

Украса: 

Плетенични заставки в балкански стил, оцветени в червено.

Подвързия: 

Оригинална: дъски с орнаментирана кожа.

Писмо: 

Едър, правилен полуустав, по 20 реда на страница.

Език: 

Българска редакция (влахо-молдавски произход).

Приписка: 

Бележка на писача — на л.291б — 292б, където е отбелязано, че ръкописът е писан в Рибник.

Дата на ръкописа: 
16 век, втора четвърт, (1544)
DescID: 
Zogr0271
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [17] отговаря на № 271 от (Каталог,1994).