ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКА ГРАМАТИКА НА МЕЛЕТИЙ СМОТРИЦКИ от края на XVIII в., Зогр. 279

Обем: 
46 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
155 х 98 мм.
Украса: 

Няма.

Приписка: 

На л.1а под текста в бележка, изписана със скоропис, е отбеля­зано, че книгата е принадлежала на йеродякон Мелетий Зографски.

Дата на ръкописа: 
18 век, последна четвърт
DescID: 
Zogr0279