Славянски ръкописи от колекциите на Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив

В сбирката на библиотеката присъстват общо 137 славянски ръкописа. През 2014 г. завърши дигитализицията на първата част от сбирката, наброяваща 58 обекта(към 07.2015 веча са 89). Тя включва фрагменти на хартия и пергамент с формален обем до 60 листа в хронологичните граници XII-XVII век.

По жанрова определеност ръкописите представляват: библейски книги - 15, втора половина на ХІІ-начало на ХVІІ век (Паримейник, Псалтир, Четириевангелие, Изборно евангелие, Изборен апостол, Праксапостол); богослужебни книги - 38, ХІІІ-ХVІІ век (Миней, Триод постен, Триод цветен (пентикостар), Октоих (параклитик), Требник, Служебник); сборници с непостоянен състав - 4, ХV-ХVІІ век (Слова, проповеди и поучения, Дамаскини); други - 1, ХІV век (Исторически съчинения). Сред образците са известните: 7(234) Кюстендилски палимпсест, края на ХІІ век, 25(62) Слепченски апостол (фрагмент), втора половина на ХІІ век, 59(213) Кичевски триод, втора половина на ХІІІ век, 84(40) Требник, 1592 г., 105(222) Пловдивски сборник, първа половина на ХV век, 119(137) Сливенски дамаскин, първа половина на ХVІІ век и т.н.

Предстои пълнотекстовото заснемане на останалите 79 ръкописа от колекцията. Планирано е продължение на дейностите, като непосредствената краткосрочна цел е да се дигитализират онези обекти от ръкописната сбирка, чието физическо състояние позволява безопасното им заснемане. Това, в преобладаващата си част, са обемни кодекси, наброяващи над 6000 листа или около 13 000 дигитални кадъра.

 

Ръкописите могат да бъдат намерени тук http://www.libplovdiv.com/index2.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=298&lang=bg

6 (211) Паримейник (фрагмент), първа половина на ХІV век

7 (234) Евангелие изборно (апракос), (фрагмент), Кюстендилски палимпсест, края на ХІІ век

8 (210) Евангелие изборно (апракос), (фрагмент), първа половина на ХІІІ век

10 (174) Четириевангелие (фрагмент), средата на ХІV век

11 (214) Четириевангелие (фрагмент), ХІV век

12 (216) Четириевангелие (фрагмент), ХІV век

14 (152) Четириевангелие (фрагмент), ХІV век

25 (62) Слепченски апостол, (фрагмент), втора половина на ХІІ век

26 (64) Апостол (праксапостол), (фрагмент), ХІV век

28 (114) Апостол (праксапостол), (фрагмент), последна четвърт на ХVІ век (1590-1600)

29 (215) Октоих (параклитик), (фрагмент), ХІV век

30 (229) Октоих (параклитик), двадесетте години на ХV век (1420-1430)

32 (237) Октоих (параклитик), (фрагмент), ХV век

42 (116) Миней (фрагмент), ХV век

43 (170) Миней (празничен), (фрагмент), ХVІІ век

47НР (146) Четириевангелие (фрагмент), края на ХVІ, начало на ХVІІ век

52 (115) Миней (месечен), (фрагмент), ХVІ-ХVІІ век

53 (159) Миней и Триод (фрагмент), ХVІ-ХVІІ век

58 (66) Триод (постен), ХІІІ век

59 (213) Триод (постен), (фрагмент), Кичевски триод, втора половина на ХІІІ век

60 (228) Триод (постен), (фрагмент), ХІІІ век

61 Миней (празничен), края на ХVІ век; ХVІІ век

61 (63) Триод (постен), (фрагмент), ХІV век

63 (217) Триод (постен), (фрагмент), първа половина на ХVІ век

64 (220) Триод (постен), (фрагмент), ХV век

65 (205) Триод (постен), (фрагмент), ХVІ век

68 (57) Триод (постен), (фрагмент), ХVІ век

69 (212) Триод цветен (пентикостар), (фрагмент), ХІV век

70 (238) Триод цветен (пентикостар), (фрагмент), ХV век

71 (236) Триод цветен (пентикостар), (фрагмент), ХVІ век

74 (172) Триод цветен (пентикостар), (фрагмент), втора четвърт на ХVІІ век

75( 173) Триод цветен (пентикостар), (фрагмент), ХVІІ век

76 (56) Служебник, ХV век

78 (157) Служебник, последна четвърт на ХV-първа четвърт на ХVІ век (1495-1505)

80 (223) Требник (фрагмент), ХІV век

82 (117) Требник (фрагмент), първа половина на ХV век; втора четвърт на ХVІ век

82 (117а) Требник (фрагмент), ХV век

84 (40) Требник, 1592 г.

85 (218) Требник (Часослов), (фрагмент), трета четвърт на ХVІІ век (1670)

93 (58) Часослов / Псалтир с последования (фрагмент), ХVІ век

94 (39) Требник (фрагмент), ХVІ век

97 (55) Богородичник (фрагмент), ХVІ век

105 (222) Сборник слова и поучения, Пловдивски сборник, първа половина на ХV век

106 (224) Сборник от слова и жития (фрагмент), ХV век

108 (147) Исторически текст (фрагмент), края на ХІV век

114 (181) Миней (фрагмент), ХVІ век

119 (137) Слово за второто пришествие от Дамаскин Студит, Сливенски дамаскин, първа половина на ХVІІ век

139 (681) Четириевангелие (фрагмент), първа половина на ХІV век

140 (602) Четириевангелие (фрагмент), втора половина на ХІІІ-начало на ХІV век

141 (873) Евангелие изборно (апракос), (фрагмент), втора половина на ХІІІ век

144 (276 291) Миней (празничен), (фрагмент), втора половина на ХІІІ век

145 (682) Миней (месечен)(фрагмент), ХІІІ-ХІV век

146 (275) Триод цветен (пентикостар), (фрагмент), 1243-1276

148 (360) Октоих (параклитик), (фрагмент), ХV и ХVІ век

150 (375) Требник (фрагмент), ХVІІ век

177 (882) Октоих (фрагмент), ХVІІ век

177 (884) Триод цветен (пентикостар), (фрагмент), втора половина на ХІV век

177 (885) Октоих (фрагмент), начало на ХV век

Коментари

От 7.10.2015 са достъпни нови 18 ръкописа (http://digitool.nalis.bg:8881/R/IN9M1VBCQ7Y7FNTXHJ48BGBHGEDK85REQUXT65CM...):

1(156) Псалтир, средата на ХVІ век
9(67 65) Пловдивско евангелие, средата на ХІІІ век
31(34) Октоих (параклитик), ХV век 
33(221) Октоих (параклитик), ХV век
36(171) Октоих (параклитик), съкратен, ХVІ век
44(81) Михаилов празничен миней, 1591 г.
55(151) Миней (месечен), ХV век
57(68) Теодоров триод, първа половина на ХІІІ век
88(133) Требник, първа четвърт на ХVІІІ в. 
90(35) Требник, последна четвърт на ХVІ в. 
96(74) Сборник катавасии, антифон, молитви, ХVІ век
110(232) Чудеса Богородични, 1708 г.
116(54) Босненско сборниче, ХVІІ век
118(165) Пловдивски дамаскин, ХVІІ–ХVІІІ век
126(179) Сборник от слова, втора половина на ХVІІІ век
142(374 887) Четириевангелие, втора половина на ХVІІ век
147(242) Октоих (възкресен), начало на ХV век
154(347) Дамаскин и Часослов, средата на ХVІІІ век.

Източникhttp://libplovdiv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=217&I...