ТРИОД ЦВЕТЕН (ПЕНТИКОСТАР) от първата четвърт на XVII в., Зогр. 87

Каталожен №: 
87
Други кат. номера: 
82 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II. б.9 (Каталог, 1994)
II. в.9 (стара)
Обем: 
149 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
290 х 195 мм.
Описание на материала: 

Хартия — средно дебела, по-гладка и по-грапава.

Воден знак: котва в кръг с трифил отгоре и контрамарка 1С с трифил отгоре,

от типа на образците у Мошин, Котва от началото на XVII в.( вж. № № 2195, 2196, 2197 от 1600 - 1620 г.)

Украса: 

На л. 1а има плетенична заставка в балкански стил; червени растително-геометрични инициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден правилен средногорски полуустав, по 28 реда на страница.

Език: 

Българска редакция — непоследователен двуеров и двуюсов правопис. Изглежда, че книгата произхожда от Ловчанския кни­жовен център, известен с късната употреба на юсовото писмо.

Дата на ръкописа: 
17 век, първа четвърт
DescID: 
Zogr0087