Вася Велинова, Димитър Пеев. Щрихи към личността и делото на отец Паисий

Статията е първа глава от книгата "История славянобългарска" и духовният живот през 30-те и 40-те години на XIX век. Паисиада 1762-2012. Юбилеен сборник. Иван Радев (съст.), Велико Търново: Университетско издателство "Свв. Кирил и Методий", с. 19 - 43.