История славянобългарска – география на преписите в миналото и днес

ЗаглавиеИстория славянобългарска – география на преписите в миналото и днес
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsПеев, Д
JournalИстория славянобългарска 1762-2012. Научни хоризонти на четвърт хилядолетието
Pagination58 - 65
ISSN978-954-394-101-8
ключови думиистория славянобългарска
URLhttps://zograflib.slav.uni-sofia.bg/article/550593572
Citation KeyПеев2012