Щрихи към личността и делото на отец Паисий

ЗаглавиеЩрихи към личността и делото на отец Паисий
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2013
AuthorsВелинова, В, Пеев, Д
Book Title"История славянобългарска" и духовният живот през 30-те и 40-те години на XIX век. Паисиада 1762-2012.
Chapter1
Pagination19 - 43
PublisherУниверситетско издателство "Свв. Кирил и Методий"
CityВелико Търново
ISBN 978-954-524-900-6
URLhttps://zograflib.slav.uni-sofia.bg/article/927577025
Citation KeyВелинова-Пеев2013