СБОРНИК от третата четвърт на XIV в., Зогр. 19

Каталожен №: 
19
Други кат. номера: 
156 (Ильинский, 1908)
20 (Стоилов, 1903)
Зографски сигнатури: 
I.в.9 (Каталог, 1994)
I.б.9 (стара)
Обем: 
188 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
295 х 205 мм
Описание на материала: 

Хартия – плътна с едри вержори. Водни знаци:

1. кръст – подобен Mošin, Traljić 1957: № 3583 от 1370 г.

2. камбана – от типа на образците у Mošin, Traljić 1957: от 1360 – 1390 г.

3. трихълмие – от типа на образците у Mošin, Traljić 1957: от 1380 – 1391 г.

Украса: 

Слабо разработени геометрично-растителни инициали в червено.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Двама писачи. Първият пише на лл. 1а – 103б със среден неправилен, но обработен полуустав, по 27 реда на страница. Вторият – лл. 104а – 188б, също със среден неправилен полуустав, по 30 реда на страница
 

Език: 

Едноеров, двуюсов правопис, български.

Съдържание на ръкописа: 

Сборникът съдържа в първата су част Шестоднев на Йоан Златоуст, а във втората – житие на св. Климент Римски, житие и чудеса на свв. Козма и Дамян, житие на св. Антоний Велики.

Дата на ръкописа: 
14 век, трета четвърт
DescID: 
Zogr0019