Кой е най-ранният псалтир между Зографските ръкописи?

ЗаглавиеКой е най-ранният псалтир между Зографските ръкописи?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsПоповски, свещ.Козма
JournalКирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник
Pagination261-266
Type of Articleдоклад
ключови думиЗогр.295; Зографски манастир; псалтир; ръкопис; фрагмент
Бележки

За ръкописен фрагмент Зогр.295

URLhttps://zograflib.slav.uni-sofia.bg/article/1783016176
Citation KeyПоповски2015