СЛУЖЕБЕН МИНЕИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ от третата четвърт на XVII в., Зогр. 102

Каталожен №: 
102
Други кат. номера: 
103 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.в.11 (Каталог, 1994)
Обем: 
198 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
287 х 200 мм
Описание на материала: 

Хартия — плътна и гладка с водни знаци

1. три луни, подобен Велков, Андреев 1983: № 187 от 1656 г.

2. котва в кръг с трифил отгоре и контрамарка GBZ с трифил отгоре — подобен Mošin 1973, № 2182 от 1657 г.

Украса: 

Nа л. 1а плетенична квадратна заставка в балкански стил с кръстния мотив (неоцветена) и маргинален флорален мотив.

Плетенични и растително-геометрични инициали с антропоморфни мотиви.

Подвързия: 

Подвързия — нова, библиотечна.

Писмо: 

Писмо — етрополски калиграфски полуустав от една ръка, по 24 реда на страница.

Език: 

Българска безюсова редакция (издържан ресавски правопис).

Съдържание на ръкописа: 

Съдържа всички служби за месец октомври, включително и южнославянските светци: Петка Търновска (14.Х.) и Иван Рилски (19.Х) в късните им редакции.

Дата на ръкописа: 
17 век, трета четвърт
Място на написване: 

Вероятно ръкописът е писан в етрополския манастир „Св. Троица“.

DescID: 
Zogr0102