АПОСТОЛ от средата на XVI в., Зогр. 108

Каталожен №: 
108
Други кат. номера: 
57 (Опис, 1985)
43 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.г.7 (Каталог,1994)
Обем: 
244 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
265 х 195 мм
Описание на материала: 

Хартия — средно дебела, не особено качествена. Водни знаци:

  1. глава на бик с кръст и змия около него — подобен Briquet 1923: № 1538 от 1525 — 1526 г.;
  2. стълба в кръг със звезда отгоре — подобен Briquet 1923: № 5924 от 1538 г.;
  3. котва в кръг със звезда отгоре — Mošin 1973: № 751 от 1540г.;
  4. ръка с шестолистник отгореу Briquet 1923 не е посочен.
Украса: 

Украса в балкански стил — на л. За — голяма плетенична засгавка, срещат се и малки плетенични заставки; инициали от геометрично-растигелен тип.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Писмо — среден полуустав, по 25 реда на страница.

Език: 

Българска безюсова редакция (двуеров, безюсов правопис). Свързва се донякъде с паметниците от Рилския книжовен център.

Дата на ръкописа: 
16. век, среда
DescID: 
Zogr0108
Ключови думи: