Нарастване на Зографската електронна научно-изследователска библиотека към Софийския университет

След по-малко от година от своето съществуване (откриването беше на 30 юни 2014), количеството на дигитализираните ръкописи в Зографската електронна библиотека съществено се увеличиха. На 19 май в библиотека "Филологии" на СУ официално бяха присъединени няколко по-малки дигитални ръкописни сбирки. Това събитие стана възможно благодарение на усилията на директора на Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" доц. Анна Ангелова и колегите от катедра Кирилометодиавистика на Софийския университет.

Страници

Subscribe to Зографска електронна научно-изследователска библиотека RSS