Патерик от началото на XVIII в., Зогр. 23

Общо наименование: Патерик. Общо наименование: Патерик Азбучен. Общо наименование: Патерик Скитски. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 23. Каталог: 23. 1  Своден каталог: 543. 2  Предишна сигнатура: I.б.12. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Различна: едната тънка и бяла, другата по-плътна и грапава: Водни знаци: Герб с литери ГАС ; Герб . Три шапки с контрамарка кръст и литери AG . Листове: 520 ff. Размери: 190 x 140 mm (листове);
Фолиация: Оригинална буквена фолиация.
Оформяне на страницата: 1 кол., 22–24 реда на страница;
Подвързия

Оригинална: дъски с орнаментирана кожа и запазени закопчалки

Книжовници

Три почерка от една и съща школа

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав с елементи на курсив от южноруски тип
Църковнославянски

Съдържание

Съдържание. Патерик: Азбучен и Скитски

История

Дата на написване: 18. век, начало. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
12. ПАТЕРИК от XVII в. 532 л. хартия.
Църковнославянска редакция.
Отд. Iб 12
У Илински липсва.
Отгоре с молив: В каталога № 23

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография