Богослужебен сборник от третата четвърт на XVII век, Зогр. 148

Общо наименование: Служби, молитви и канони. Конкретно наименование: Богослужебен сборник. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 148. Каталог: 148. 1  Предишна сигнатура: III.б.3. 2 
Конволют. Книгата е съчетание на няколко малки фрагмента от едно и също време
Тънка и зацапана, без воден знак 236 ff. 130 x 90 mm
116–21

(1r) . Заставка от преплетени кръгове в балкански стил

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Безюсов (български)

Съдържа служби, молитви и канони, Богородичен акатист. Включва и Параклис на св. Иван Рилски, както и една молитва на Кирил Туровски
17. век, трета четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.