Монашески сборник от1834 г. Зогр. 239

Общо наименование: Слова поучителни. Общо наименование: Житие. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 239. Каталог: 239. 1  Предишна сигнатура: III.з.14. 2 
46 ff. 230 x 172 mm
Пълен, без липси и сравнително добре запазен ръкопис
126

Червени геометрични инициали

Оригинална: дебел картон с кожа

А.

(2r-27r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен и заоблен, южноруски тип

Правопис: Църковнославянски

Б.

(28r-46v) . Гедеон схимонах
Кирилица. Полуустав, среден, правилен и заоблен, южноруски тип

Правопис: Църковнославянски

Първата част (2r-27r) съдържа 100 утешителни глави към иноците, живеещи в Индия на Йоан Карпатийски. Втората част съдържа поучение за християнско житие, препис от издание, печатано в началото на XIX век в Яш.
  • (46v) . Бележка на писача на втората част
19. век (1834 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.