Сборник канонически от XIX век, Зогр. 307

Петко Петков
о. Козма Поповски

Общо наименование: Сборник. Конкретно наименование: Сборник канонически. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 307. Каталог: 307. Предишен номер в ръкописа: 240.
Хартия гладка, здрава Няма; 74 ff. 232 x 162 mm 200 x 145 mm
Фолиация: Нова
Добро. Хартията върху подвързията е разкъсана, с липси.
127
Черно за текста и тъмночервено за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 25r ‒ концовка с мастило – растителен мотив от цвете и листа, графично третирани.

Тънък картон, облечен със синя хартия; кожен гръб.

Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново, с елементи на църковнославянски шрифт Везано писмо с малки орнаментни мотиви в заглавията

Правопис: Църковнославянски и руски (41r‒68v).

Правила на някои от поместните църковни събори и други юридически постановления (извадки) Антиграф: Текстът най-вероятно е преписан от печатна книга от периода преди 1849 г., т.е. преди смъртта на Михаил Павлович, и може би след 1832 г., преди 1834 г. или след 1836 г. ‒ годините на раждане и смърт на Анна (1834–1836).. Избрани са няколко глави от печатен източник. Главите не са посочени в заглавията, а в горното поле на всеки лист.
1. (1r‒17v) . Апостолските правила (85) с тълкуванията на Алексий Аристин. (Глава 1). Автор: Алексий Аристин, Тълкуванията на Апостолските правила на Алексий Аристин са поместени в български превод в две книги на сръбския канонист еп. Никодим (Милаш) – „Православно църковно право“ и „Канони на Православната църква“.
2. (18r‒19v) . Правила (20) на събора в Гангра. (Глава 8). . В текста поради повторение на една цифра са 19
3. (19v‒20v) . От правилата на Картагенския поместен събор. (Глава 15).. № 111‒114, цифрите не отговарят на номерацията, а на текстовете от № 110 нататък.
4. (20r‒20v) . Св. Атанасий Александрийски към Амоний мних за нощните съблазни..
5. (20v‒25r) . От посланието на св. Василий Велики до еп. Амфилохий. (Глава 21). . В началото книжовникът отбелязва, че правилата в текста са 91, но че от тях е преписал само няколко.
6. (27r–39v) . Степени на родства (Глава 8). . На л. 38v‒39v ‒ таблица на наименованията на родствата в Кормчаята, съпоставени с употребяваните в руския език.
7. (41r‒68v) . „Градски закон“ в 40 части. (Глава 41). . От тях са преписани 15, съдържащи изложение на обичаите и обичайното право за годежа и подготовката на брака, и свързаните с тях имуществени и роднински отношения.
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.