Молебен канон към св. Богородица от 1939 г., Зогр. 325

Общо наименование: Молебен канон. Конкретно наименование: Молебен канон към св. Богородица. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 325. Каталог: 325.
На л. 2, 3: Корона върху щит с рог за свирене и надпис: ANNANDALE POLTON ; 14 ff. 240 x 170 mm 218 x 133 mm (текст)
Фолиация: От 1 до 10, първите два листа не са номерирани
Фолиация: В края добавена нова номерация 11–12.
Добро. Началните неномерирани листове и л. 11–12 – празни.
121Текст в рамка.
Черно за основния текст, червено за заглавията, инициалите и указанията.

(10v) . Проста концовка с двата цвята мастило.

Картон, облечен в светлосин плат; кожени гръб и ъгли. Форзаци от мраморна хартия. Орнаментика със сляп отпечатък – върху лявата корица рамка от врязани линии и четири едри ъглови щемпела с растителен мотив. Централният щемпел е кръст с растителни завършеци на раменете. Върху дясната корица композицията е идентична, но средният щемпел е ваза с цветя.

Панарет Зографски
Кирилица. Полуустав, по-дребен за ирмосите

Правопис: Църковнославянски

1. (1r–10v) . Молебен канон към св. Богородица на глас 8-ми от монах Теостирикт.
2. (10r–10v) . Два тропара за св. Георги.
Бележка на книжовника
  • (10v) . Напи́санъ ѿ мона́ха Панаре́та: ноемⷡ҇рıа 19-ий 1939 год. Бди́те и҆ моли́тесѧ, помина́йте и҆ моѐ ѡ҆каѧ́нство.
    Спасѝ ѿ бѣ́дъ рабы̀ твоѧ̀ прѣⷭ҇та́я бцⷣ҇е д͠во, ꙗ҆кѡ всѝ по б͠зѣ къ тебѣ̀ прибѣга́емъ ꙗкѡ нерꙋши́мѣй стѣнѣ̀ и҆ предста́тельствꙋ.
1939.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.