Молебен канон към св. Богородица от 1939 г., Зогр. 353

Общо наименование: Молебен канон. Конкретно наименование: Молебен канон към св. Богородица. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 353. Каталог: 353.
Гладка Няма; 17 ff. 220 x 160 mm 170 x 115 mm (текст)
Фолиация: Оригинална буквена фолиация с червено мастило, която не включва първите два и последните три листа.
Недобро, подвързията е замърсена, листовете са разкъсани по краищата и на места силно потъмнели и замърсени от употреба; множество подлепвания с хартия и плат. Начални листове, както и 12v и трите неномерирани листа след него: празни.
120Текст в рамка
Черно за текста и червено за заглавията, инициалите и указанията.

Тънък картон, облечен със синкав плат, кожени гръб и ъгли; форзаци от синя мраморна хартия; орнаментика със сляп отпечатък. Върху лявата корица ‒ рамка, щампован кръст с растителни рамене в средата и растителни ъгловимотиви; върху дясната корица същото оформяне, но щемпелът в средата е „ваза“

Панарет Зографски
Кирилица. Полуустав, нов

Правопис: Църковнославянски с ударения

Бележки на книжовника:
  • (12r) . : Написанъ ѿ мона́ха Панаре́та мⷭⷭ҇цъ ное́мврїй к͠г. де́нь. 1939 год. а.ц҃.л.ѳ. Бди́те и҆ моли́тесѧ, и҆ помина́йте моѐ ѡ҆каѧ́нство.
1939. Зографска света обител. 1 

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.