Требник от XIX век, Зогр. 380

Общо наименование: Требник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 380. Каталог: 380. Предишен каталог: 255. Предишна сигнатура: III.з.30.
Плътна, здрава Няма; 24 ff. 173 x 108 mm 120 x 80 mm (текст)
Фолиация: Съвременна фолиация (задният форзац номериран като л. 25).
Добро.
116
Тъмнокафяво

Картон, обвит с мраморна хартия, кожен гръб. Върху лявата корица има кожен етикет с щамповани със златен отпечатък тънка рамка и заглавие: „На благословенiе и освященiе иконы Христовы

Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново
Традиционен

Правопис: Руски предреформен

19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.