Молебни канони от XIX век, Зогр. 386

Общо наименование: Молебни канони. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 386. Каталог: 386.
Тънка, леко грапава три шапки и два инициала (А?) ; ІІ + 65 + І ff. 147 x 105 mm 105 x 70 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация с молив 1–65, като първите два и последният лист нямат номерация.
Добро; кожата върху подвързията е износена и щемпелите са доста изтрити. Празни листове: 1, 23v, 44, 62v–65
113Текст в двойноконтурна рамка, удвоена в горното и страничното поле
Черно за основния текст, червено (до оранжево) за рубриките и инициалите.

На л. 21v и л. 52v ‒ еднотипно украсени инициали Б (начало на молитва към св. Богородица) и В (начало на евангелска перикопа), със змиевидно виеща се клонка под буквата, обточена с черни точки.

Тънък картон, облечен с черна кожа. Орнаментика със сляп отпечатък: върху двете корици ‒ идентични композиции с бордюр от врязани линии и стилизиран растителен мотив; в средата на полето ‒ единичен щемпел с растителен мотив, нанесен и в четирите ъгъла на полето.

Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

1. (2r–23r) . Молебен канон към св. Богородица..
2. (24r–43v) . Молебен канон към св. Георги.
3. (45–62r) . Молебен канон към св. Николай с молитва към светеца.
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.