Монашески сборник от втората половина на XIX век, Зогр. 389

Общо наименование: Монашески сборник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 389. Каталог: 389. Предишен каталог: № 297. Предишна сигнатура: III.и.10.
Тънка, гладка Няма; 20 ff. 185 x 125 mm 160 x 110 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация 1–19, като л. 14 е повторен.
Добро
123–25
Тъмнокафяво

Картон и плътна, мека хартия

Анонимен
Кирилица. Полуустав
Традиционен с новобългарски езикови елементи в патеричния разказ

Правопис: Църковнославянски

1. (ff. ) . Слово за общежитието душеполезно. Редакция: Частична преправка на Първо писмо към йерей Димитрий от св. Паисий Величковски (Вж. Житие 1847: 238–256.). Изпратено е заедно с отците Гавриил и Спиридон (Габровски). В преписа има изменения: „братя от нашия руски народ“ е заменено с „нашего болгарскаго народа“ (л. 12v); адресът „моему вседражайшему друго господину отцу Димитрию йерею“ е променен на „о҃цу нашему Прокопїю їеросхимонаху“..
2. (ff. 18r‒19r) . За монашеските добродетели и за послушанието. Откъс от поучение при пострига в монашество (краят на текста).
3. (ff. 19–19v) . Притча за монашеските добродетели като лекарства срещу греховете (Слово от Патерика). Източник: От „Духовна аптека“.
19. век, втора половина.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.