Молитвеник от XIX век, Зогр. 391

Общо наименование: Молитвеник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 391. Каталог: 391. Предишен каталог: 315. Предишна сигнатура: ІІІ.и.28.
Гладка, тънка Няма; 10 ff. 170 x 130 mm 130 x 115 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация 1–9, с неномерирани листове – след л. 6 и последния
Окислено мастило; мастилото избива силно върху обратната страна на листовете. Празни листове: 6v, 9.
115Текст в рамки, очертани на лицевата страна на листа
Черно

Тънък картон, облечен с черна релефна, щампована хартия

Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново

Правопис: Църковнославянски, опростен

1. (1r–4v) . Молитва похвала към св. Богородица. Редакция: Текстът на Молитвата към св. Богородица е същият като в Зогр. 392..
2. (5r–6r) . Последование при изхода на душата.
3. (6v – неномериран лист (r)) . Поклонение на Светата Троица.
4. (неномериран л. (v)–7r) . Тропар и кондак за св. Козма Зографски.
5. (7r–8r) . Тропар и кондак на свв. 26 зографски мъченици.
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.