Молитвеник от XIX век, Зогр. 392

Общо наименование: Молитвеник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 392. Каталог: 392.
Плътна, леко грапава Три шапки с инициали АF ; Три шапки с три инициала (АВС?) . 40 ff. 155 x 105 mm 105 x 70 mm (текст) – А; 110 x 70 mm (текст) – Б; 120 x 70 mm (текст) – В;
Фолиация: Нова
Повредена подвързия, следи от овлажняване. Празни листове: 37r–40v
113–15На л. 1r–25r ‒ текст в рамка, двойноконтурна отгоре и от външната страна; самите линии са двойни; А/ и Б/ пишат по 15 реда на страница; В/ пише по 13 реда на страница.
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 18r ‒ инициал Б е със силно опростен растителен орнамент в долната част на буквата – виещо се стъбло; на л. 20r ‒ инициал „омега“, украсен с волути и кръст помежду им

Плътна, мека хартия

Трима книжовници

А.

(ff. 1r–25r) . Гедеон Зографски
Кирилица. Полуустав, имитация на печатен църковнославянски шрифт Буквите имат модул квадрат, писачът спазва контраст между тънки и дебели части на буквите

Църковнославянски

Б.

(ff. 25v–33r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, имитация на печатен църковнославянски шрифт Пише с по-дребен полуустав, но променя размера на писмото; буквените стъбла имат еднаква дебелина

Църковнославянски

В.

(ff. 34r–36v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, имитация на печатен църковнославянски шрифт Буквите са по-издължени и общият облик на писмото е по-ъгловат

Правопис: Църковнославянски

1. (ff. 1r–17v) . Молебен канон към св. Богородица.
2. (ff. 18r–19v) . Молитва умилителна към св. Богородица.
3. (ff. 19r–25r) . Молитва похвала към св. Богородица с разказа за чудодейната ѝ сила.
4. (ff. 25v–29r) . Тропари и кондаци за дните от седмицата.
5. (ff. 29r‒30v) . Пс. 144.
6. (ff. 31r‒31v) . Делнични отпусти на Литургията.
7. (ff. 32r–33r) . Молитва към св. ап. Йоан Богослов.
8. (ff. 34r–36v) . Изповедание на греховете.
Бележки на книжовника:
  • (25r) . : лѣ́то 1836. їꙋлїй, і. до здѣ̀ препи́саль Гедео́нъ грѣ́шнїй мона́хъ Зѡгра́фскїй.
Приписки:
  • (на предния форзац, добавен лист) . : нꙋзла таши, за зуби.
  • (на дясната корица отвътре) . Списък с книги, дадени за прочит на монаси от манастира: Кныга лыцїдарь ѹ їѡвана даколовъ; идна частъ библия ѹ ѡтца Дамаскїна и книга ст҃аго григорїя бг҃ослова; книга агатаангенъ (!) ѹ ѡтца А[… скъсано] папꙋ… [поправяно и неясно] антонїе папꙋчїꙋ; Книга Каменъ вѣри ѹ ѡтца [… скъсано] Филарета терзiе; книги бг҃ослововъ ѹ ѡтца Василїя посника, и Дрꙋгая Книга ст҃агѡ Кїрила се ѹ негѡ; Книга Лѣствичникъ ѹ ѡтца вїкентїя [А] терзїя; Книга ст҃агѡ сщ҃енномч҃ника Iгнатїя Бгоносца, ѹ попа венїяминъ и ст҃агѡ Еѵⷢ҇лїста Iѡанна бг҃ослова тꙋлкованїе Iѡанна Златаꙋста и патерiкъ; Книга тестаментъ ѹ ѻⷮца севастїана попꙋчїетъ. Срещу списъка надлъжно в полето има още една приписка от два реда, нечетлива.
19. век (1836 г. – за книжовник А).

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.