Молебен канон към св. Богородица от XIX век, Зогр. 397

Общо наименование: Молебен канон. Конкретно наименование: Молебен канон към св. Богородица. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 397. Каталог: 397.
Плътна, гладка Няма; 28 ff. 137 x 65 mm 109 x 77 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация, като л. 25‒27 не са неномерирани, а л. 28 е грешно обозначен като 27.
Относително добро, с окислено мастило. Л. 10‒21 са потъмнели. Празни листове: 1r‒9r и от 23r до края.
112–15Текстът на л. 9v‒17v е в двойноконтурна рамка.

На л. 9r ‒ гравюра, представяща Карейската чудотворна икона „Достойно ест“, изрязана от печатно издание и залепена на листа. На л. 9v ‒ лентовидна заставка с мотив кръст и виещ се растителен орнамент от двете му страни, графично изработена.

Тънък, твърд картон, облечен в релефна розова хартия, кожени гръб и ъгли; форзаци от мраморна хартия. Върху предния форзац е залепена гравюра на Св. Гора, изрязана от старопечатна книга.

Трима книжовници

А.

(ff. 9v ‒ 17v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Б.

(ff. 18r‒20v и част от литургическите указания в частта на първия книжовник) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

В.

(ff. 21r‒22v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Църковнославянски

1. (9v‒22v) . Молебен канон към св. Богородица при всякаква скръб и притеснения. Автор: Теостирикт монах ,
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.