Канони, акатисти и текстове от Требника от XIX век, Зогр. 400

Общо наименование: Канони, акатисти и текстове от Требника. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 400. Каталог: 400.
Двуглав орел с корона и инициали [A?]F Щит с полумесец (фрагмент); 112 ff. 155 x 105 mm 110 x 75 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация, която не отброява първия лист
Добро. Празни листове: І, 47v, 68v–72v, 110–111.
115Текст в рамки, двойноконтурни отгоре и от външната страна
Черно за текста, черно и червено за заглавията, инициалите и указанията.

Графично разработена заставка с кръстовидна фигура в средата. Еднотипни лентовидни заставки-разделители с черно и червено мастило и геометрична орнаментика. Инициали в квадратни рамки с орнаментиран фон, по модел на печатни книги, огромен двойноконтурен инициал „омега“ с растителен мотив. Някои от малките инициали имат проста растителна украса.

Твърд картон, облечен в кожа; форзаци от мраморна хартия; орнаментика със златен отпечатък. Върху лявата корица ‒ тесен растителен бордюр и централен правоъгълен щемпел със св. Богородица в цял ръст, стъпила върху полумесец, в поза оранта и медальон на гърдите с инициалите IC XC. Върху дясната корица ‒ същият бордюр.

Двама книжовници

А.

(ff. 1r–68r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Б.

(ff. 73r – до края) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Църковнославянски

Молебни канони, молитви и акатисти
1. (ff. 1–22r) . Молебен канон към св. Богородица при скръб и притеснение.
2. (ff. 22r–42v) . Акатист с молитви към св. Богородица.
3. (ff. 42v‒47r) . Молитва похвала към св. Богородица с разказа за чудотворната ѝ сила и с прибавени херетизми.
4. (ff. 48r‒51r) . Молитва срещу болести по воловете и добитъка.
5. (ff. 51r‒52r) . Молитва на св. Антипа срещу зъбобол.
6. (ff. 52v‒61r) . Молитви към св. Богородица и към Господа.
7. (ff. 61r‒68r) . Молитва за благославяне на виното и Последование против вредители на селските имоти със заклинанието на св. Трифон срещу тях.
8. (ff. 73r–89v) . Молебен канон към св. Георги.
9. (ff. 90r–109v) . Акатист за св. Георги.
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.