Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – Кюстендил

ИмКн В№11. Псалтикиен сборник. 281 л. Размери: 10 х 100 х 50 мм. Съдържа части от литургията и други служби на гръцки и църковнославянски с гръцки ноти, нотиран осмогласник с български текст. Накрая ръчно изписани молитви без дата, на първата страница, в горната част на листа, прибавени с молив 1839 г., 10 август … Георги. Кожена подвързия, протрита.

ИмКн В№12. Четвероевангелие. Хартия, 18 реда на страница. От края на XVI или началото на XVII в. Подвързан. Началото и краят липсват. Среднобългарска редакция. Цитати и заглавия с киновар. В началото листата слепени и повредени от плесен и влага.

ИмКн В№13. Служебник. Хартия. 13 л. 185 х 105 мм. Красив полуустав. Заглавки и плетенични заставки. Накрая с химически молив: „Настоящето написано в 1863 г. от С.С. Ковачов“ (подпис). без подвързия. Стар инв. № 301.

ИмК В № 22. Служебник. 176 л., хартия, 200 х 130 мм. XVI или първата половина на XVII в. Заглавни букви с киновар. Лошо състояние на листата. Последните листове липсват. Подвързия: дъски с кожа. Задната корица разкъсана.

ИмК В № 28, 29. Ефрем Каранов. Записки на тетрадка за учителя Васил Солунски, работил преди Освобождението в града. 1897 г., хартия, 250 х 200 мм. 100 изписани листа. Стар инв. № 731а. Под № 29 е просължението на записките, като продължение 3-то. Същите записки в обем от 100 изписани листа и същият размер. Стар инв. № 731б

ИмК В № 32. Слова и жития. 40 л. Хартия, 295х170 мм. 19 век, край. Писани върху страници от тефтер. Стар инв. № 747.

ИВКн В № 39. Четвероевангелие. 286 л. хартия, 280 х 200 мм, по 20 реда на страница. 17 век. Размер на буквите 4 мм. Размер на полетата 5 и 6 см. Заглавни букви и заглавки с киновар пред всяко евангелие. Миниатюри на евангелистите и богата плетенична украса в червено и зелено. Хартия, плътна, лъскава с воден знак – маса с разтворена книга. Подвързия: кожа и дъски. На гърба на предната корица ръкописни бележки с дата 1775, април.

ИМКН В № 40. Ефрем Каранов. Тетрадка с бележки от различен характер. 356 с., 240 х 175 мм. Някои от страниците са изписани със стенографско писмо. Надпис на предната корица: „15 юни 1875 г. Кратово, Ефрем Цв. Каранов“.

ИМКн В № 477. Псалтикийно сборниче от XIX в. на църковнославянски. Хартия, 165 х 100 мм. Подвързия: мукава, вторично преподвързан.

ИмКн В № 493. Една от първите заповеди на първия Кюстендилски окръжен началник, щаб капитан от гвардията Николай Романович Овсянин (май 1878 г.?). 2 л. Хартия.

ИмКн В № 515. Хроника дюлгерска на Кюстендилския еснаф от 1859-1867 г. 41 л. с воден знак три полумесеца. 310 х 210 мм. Подшита с плат, облечена в кафява кожа.

ИмКн В № 516. Статистика на градското население в Кюстендил. Книга 2а. 1879 г. 170 л. Хартия. Листове 139-170 неизписани.

ИмКн В № 597. Сборник с различни слова, поучения, календарни бележки. 333 л. хартия. 18-19 век. Курсивно писмо в две колони с разделения. Многочислени бележки, рисунки, проби на перото.

ИмКн В 598. Молитвеник. 26 л. хартия. Последните два неизписани. На последния лист приписка на писача: Тая литургия исписая самъ Макария поп Нофковъ от Кестендилъ (!) на 1880 маия 16. На подвързията надпис Греческа литургия.

ИмКн В № 625. Мемоари на Андон Ников Кърпачев. В 4 части. Хартия, 42+356 с. Отделни листове в папка с размери 360 х240 мм.

ИмКн ОФ № 400. Октоих от XIII-XIV в. 158 л. пергамент, 220 х 130 мм. Без начало и без край. Листовете на места разкъсани и разрязани.

ИмКн ОФ № 401. Триод постен от XIII в. (Кюстендилски триод). 56 л. пергамент, 300 х 210 мм. Без начало и без край, с липси и в средата.