Ръкописите на Зографската Света обител

Тук ще откриете описанията на славянската ръкописна сбирка на Зографската Света обител. Този каталог е съставен на основата на труда на Божидар Райков, Стефан Кожухаров и Христо Кодов. Сведенията в електронния вариант е структурирана по различен начин. Откритите разлики са описани детайлно в рубриката Допълнителни сведения. Тези допълнения с времето ще се обогатяват, така щото страниците ще прерастнат в детайлен опис.

Колекцията от дигитални копия е доспътна само на територията на СУ и се намира в Библиотека "Филологии" (ет. 6) в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

От екипа по дигитализацията