Библиотека

Тук ще откриете публикации за Зографската Света обител и Атон в електронна форма, а също така препратки към други данни.


За манастира в Интернет

Фондация „Наследство на Зографската Света обител“

Описания на ръкописи

Описания и издания на документи и архиви

Изследвания

Електронни публикации, дигитализирани издания и корпуси

Зографско евангелие (РНБ, Глаг. 1).

Мариинско евангелие (РГБ, Григ 6, Муз 1689, ф. 87).

Драганов миней

Зографско евангелие

Мариинско евангелие