Писмо

Вид Документ
Вид Документ
Вид Документ
Полуустав
Александрийско (Попгерасимово) писмо
Александрийско (попгерасимово) писмо, дребно
Бързопис
Бързопис с калиграфски елементи
Бързопис, граждански
Бързопис, подобен на гръцки
Гръцки курсив
Курсив
Курсив, дребен
Курсив, нов, обработен
Курсив, руски, канцеларски
Нов полуустав, небрежен
Ново ръкописно
Ново ръкописно писмо (12v) и подражание на църковнославянски печатен шрифт с ударения
Ново ръкописно писмо, калиграфско
Ново ръкописно писмо, небрежно
Писмо, напомнящо по-старо уставно писмо
Писмо, напомнящо по-старо уставно писмо, но много по-неумело
Подражание на църковнославянски шрифт
Полукурсив
Полукурсив, дребен
Полукурсив, нов
Полукурсив, среден до дребен
Полукурсив, среден за основния текст и едър за заглавията
Полукурсив, среден, правилен, нов
Полуунциал, среден, нов, разреден
Полуустав
Полуустав (Александрийско или Попгерасимово писмо)
Полуустав по печатен образец
Полуустав по подобие на печатен църковнославянски шрифт
Полуустав подражание на печатен шрифт
Полуустав прав, на места леко наклонен вдясно
Полуустав правилен, дребен
Полуустав правилен, дребен, калиграфски изписан
Полуустав с бързописни елементи
Полуустав с гръцко влияние
Полуустав с елементи на курсив от южноруски тип
Полуустав с лек десен наклон, обработен почерк по подобие на печатен шрифт
Полуустав с наклон вдясно
Полуустав с отделни бързописни начертания
Полуустав с ударения
Полуустав, изискан
Полуустав, школуван
Полуустав, възедър
Полуустав, неправилен
Полуустав, нов
Полуустав, среден
Полуустав, среден
Полуустав, 3 мм
Полуустав, въздребен
Полуустав, въздребен, не много изискан, но от опитен писач
Полуустав, въздребен, правилен
Полуустав, възедър
Полуустав, възедър, молдавски
Полуустав, възедър, неправилен
Полуустав, възедър, рядък
Полуустав, голям и малък. Александрийско (Попгерасимово) писмо
Полуустав, дребен
Полуустав, дребен неправилен
Полуустав, дребен и разреден.
Полуустав, дребен и гъст
Полуустав, дребен и невми
Полуустав, дребен късен
Полуустав, дребен прав, по образци от печатни книги
Полуустав, дребен, правилен
Полуустав, дребен, в началото е писано с по-дебело перо.
Полуустав, дребен, изискан
Полуустав, дребен, изискан и правилен.
Полуустав, дребен, изискан, с някои елемнти на печатното писмо
Полуустав, дребен, изискан, с полукурсивни елементи
Полуустав, дребен, неправилен, разкривен
Полуустав, дребен, нов
Полуустав, дребен, нов, разреден
Полуустав, дребен, обигран
Полуустав, дребен, прав, по образци от печатни книги
Полуустав, дребен, правилен
Полуустав, дребен, правилен, с лек десен наклон
Полуустав, дребен, със скорописни удължения
Полуустав, дреден, нов, с курсивни елементи
Полуустав, едър
Полуустав, едър, правилен
Полуустав, едър, влахомолдавски
Полуустав, едър, изискан, от средногорски тип
Полуустав, едър, изискан, от Етрополски тип
Полуустав, едър, калиграфски
Полуустав, едър, необработен
Полуустав, едър, неправилен
Полуустав, едър, неправилен, разкривен.
Полуустав, едър, неправилен, рилски тип
Полуустав, едър, нов, изискан, подражание на печатен шрифт
Полуустав, едър, нов, калиграфски
Полуустав, едър, нов, подражание на църковнославянски шрифт
Полуустав, едър, нов, правилен
Полуустав, едър, нов, правилен, подражание на печатен шрифт
Полуустав, едър, правилен
Полуустав, едър, правилен, изискан
Полуустав, едър, правилен, подражание на печатен шрифт
Полуустав, едър, правилен, с котленски черти
Полуустав, едър, правилен, южноруски тип
Полуустав, етрополски тип, едър, калиграфски.
Полуустав, изискан
Полуустав, изискан, калиграфски
Полуустав, имитация на печатен църковнославянски шрифт
Полуустав, калиграфски, средногорски
Полуустав, калиграфски, етрополски
Полуустав, калиграфски. Етрополски тип
Полуустав, късен
Полуустав, късен тип
Полуустав, късен, наклонено писмо, на места почти преминаващо в бързопис
Полуустав, късен, по-дребно писмо и оставя много малки полета на листовете
Полуустав, късен, с подчертано ъгловато писмо, с изразени серифи
Полуустав, неправилен, разкривен
Полуустав, неправилен, обработен
Полуустав, неугледен
Полуустав, нов
Полуустав, нов тип
Полуустав, нов, дребен
Полуустав, нов, дребен и правилен
Полуустав, нов, дребен, руски, със скорописни елементи
Полуустав, нов, едър, имитиращ печатно писмо
Полуустав, нов, едър, с курсивни елементи
Полуустав, нов, необработен
Полуустав, нов, правилен с елементи от пе атен шрифт
Полуустав, нов, правилен, по подражание на печарния шифт, южноруски тип
Полуустав, нов, правилен, подражание на печатен шрифт
Полуустав, нов, правилен, подражание на печатен шрифт, дребен
Полуустав, нов, с бързописни елементи
Полуустав, нов, с курсивни елементи
Полуустав, нов, с орнаментални елементи
Полуустав, нов, с по-тънко перо
Полуустав, нов, с преобладаващи бързописни елементи
Полуустав, нов, среден
Полуустав, нов, среден, имитация на старопечатните издания
Полуустав, нов, среден, калиграфски
Полуустав, нов, среден, подражание на печатен шрифт
Полуустав, нов, среден, подражание на печатно писмо
Полуустав, нов, среден, правилен и рзреден, подражание на църковнославянски шрифт
Полуустав, нов, среден, правилен от южноруски тип
Полуустав, нов, среден, правилен, подражание на печатен шрифт
Полуустав, нов, среден, правилен, подражание на църковнославянски шрифт
Полуустав, нов; дребен с десен наклон
Полуустав, нов; едър и прав
Полуустав, обработен с плътно очертани букви
Полуустав, по-дребен
Полуустав, по-дребен за ирмосите
Полуустав, подражание на печатен църковнославянски шрифт
Полуустав, подражание на печатен шрифт
Полуустав, подражание на старопечатен шрифт
Полуустав, подражание на църковнославянски шрифт
Полуустав, подражание на църковнославянски шрифт.
Полуустав, прав
Полуустав, прав, 3‒4мм, по образец от печатна книга
Полуустав, прав, подражание на печатен образец
Полуустав, правилен едър, с ляв наклон
Полуустав, правилен и изискан, етрополски тип
Полуустав, правилен, изискан
Полуустав, правилен, по образец от печатно издание
Полуустав, разреден.
Полуустав, рядко, калиграфско писмо
Полуустав, с промени на наклона вдясно.
Полуустав, ситен, руски тип.
Полуустав, среден
Полуустав, среден неправилен и разреден
Полуустав, среден до дребен
Полуустав, среден до дребен
Полуустав, среден до дребен полуустав
Полуустав, среден и дребен
Полуустав, среден и по-едър
Полуустав, среден калиграфски
Полуустав, среден неправилен
Полуустав, среден неправилен, рилски тип
Полуустав, среден неправилен.
Полуустав, среден правилен
Полуустав, среден правилен и заоблен
Полуустав, среден правилен, нов, подражание на печатен шрифт
Полуустав, среден правилен, на места с някои скорописни начертания
Полуустав, среден правилен, едър и дребен
Полуустав, среден правилен, средногорски тип
Полуустав, среден, изискан
Полуустав, среден, правилен, окръглен, южноруски
Полуустав, среден, правилен.
Полуустав, среден, изискан, средногорски тип
Полуустав, среден, калиграфски
Полуустав, среден, неправилен
Полуустав, среден, неправилен, но обработен
Полуустав, среден, правилен
Полуустав, среден, правилен, етрополски тип
Полуустав, среден, правилен, изискан. Етрополски тип
Полуустав, среден, правилен, от опитна ръка
Полуустав, среден, правилен, средногорски
Полуустав, среден, правилен. Етрополски тип
Полуустав, среден, разреден, писан от неопитна ръка
Полуустав, среден, влахомолдавски тип с калиграфски удължения
Полуустав, среден, изискан
Полуустав, среден, изискан, на места с калиграфски удължения.
Полуустав, среден, калиграфски
Полуустав, среден, неправилен
Полуустав, среден, неправилен и неравномерен
Полуустав, среден, неправилен, но обработен
Полуустав, среден, неправилен, разреден
Полуустав, среден, неправилен, южноруски тип
Полуустав, среден, нов
Полуустав, среден, нов с някои скорописни елементи и ляв наклон
Полуустав, среден, нов, изискан, подражание на печатен шрифт
Полуустав, среден, нов, на места с курсивни елементи
Полуустав, среден, нов, по подражание на старопечатните книги
Полуустав, среден, нов, подражание на църковнославянски печатен шрифт
Полуустав, среден, нов, правилен
Полуустав, среден, нов, правилен и разреден
Полуустав, среден, нов, правилен, подражание на печатен шрифт
Полуустав, среден, нов, с курсивни елементи
Полуустав, среден, обработен с някои калиграфски удължения
Полуустав, среден, почти дребен
Полуустав, среден, прав, изискан
Полуустав, среден, правилен
Полуустав, среден, правилен и разреден
Полуустав, среден, правилен (средногорски тип)
Полуустав, среден, правилен (средногорски)
Полуустав, среден, правилен и заоблен, южноруски тип
Полуустав, среден, правилен и изискан
Полуустав, среден, правилен и изискан (етрополски тип)
Полуустав, среден, правилен и раззреден
Полуустав, среден, правилен и разреден
Полуустав, среден, правилен, добре обработен
Полуустав, среден, правилен, изискан
Полуустав, среден, правилен, нов с влияние на печатно писмо
Полуустав, среден, правилен, нов, подражание на печатен шрифт
Полуустав, среден, правилен, обработен
Полуустав, среден, правилен, от опитна ръка
Полуустав, среден, правилен, по подражание на печатни обраци
Полуустав, среден, правилен, подражание на печатен шрифт
Полуустав, среден, правилен, подражание на църковнославянски шрифт
Полуустав, среден, правилен, разреден
Полуустав, среден, правилен, рилски тип
Полуустав, среден, правилен, с влияние на печатното писмо
Полуустав, среден, правилен, с влияние на църковнославянски печатен шрифт
Полуустав, среден, правилен, с южноруски черти, подражание на печатен шрифт
Полуустав, среден, правилен, средногорски
Полуустав, среден, правилен, средногорски тип
Полуустав, среден, правилен, южноруски тип
Полуустав, среден, разреден, от неопитна ръка
Полуустав, стилизиран по подобие на архаичен устав
Полуустав, стилизиран, подражание на печатни образци
Полуустав, търновски, изискан
Полуустав, школуван
Полуустав, школуван почерк
Полуустав. Подражание на печатан църковнославянски шрифт с ударения
Полуустав; по-дребен на последните два листа
Ръкописно писмо, ново
Ръкописно писмо, ново
Ръкописно писмо, ново, дребно
Ръкописно писмо, ново, едро и калиграфско
Ръкописно писмо, ново, калиграфско
Ръкописно писмо, ново, руско
Ръкописно писмо, ново, с елементи на църковнославянски шрифт
Ситен, на места много добре обработен устав.
Скоропис, руски
Среден полуустав и Александрийско (Попгерсаимово) писмо
Среден правилен полуустав, в началото с елементи на александрийско (попгерасимово) писмо
Среден, почти дребен етрополски калиграфски полуустав.
Търновски полуустав и Александрийско (Попгерасимово писмо)
Устав литургичен, едър и изискан, от влахомолдавски тип
Устав прав, от преходен тип
Устав, въздребен, не особено изискан устав, но от опитна ръка
Устав, възедър, правилен
Устав, дребен
Устав, дребен, прав
Устав, дребен, изискан
Устав, дребен, леко наклонен вдясно
Устав, дребен, с ляв наклон
Устав, едър
Устав, едър, правилен
Устав, едър, изправен
Устав, едър, не много правилен
Устав, калиграфски, едър размер, с орнаментални елементи.
Устав, литургически, търновски
Устав, прав, изискан.
Устав, правилен
Устав, ситен, много добре обработен
Устав, среден
Устав, среден, правилен
Устав, среден, рядък
Устав, среден, изискан
Устав, среден, прав
Устав, среден, църковнославянски, с титли и диакритика
Устав, търновски, литургичен.