Четириевангелие от 1544 г., Зогр. 272

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 272. Каталог: 272. 1  125. 2  Предишен каталог: 19. 3  Предишен каталог: 14. 4  Предишна сигнатура: I.д.3. 5 
Дебел, груб, недобре обработен 82 ff. 268 x 200 mm
В началото липсват 100 листа, липсва и краят на книгата.
124

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Устав, среден, прав

Правопис: Едноеров, безюсов

Четириевангелие. Започва от Марк. 8:23. Съдържа оглавление и Евангелието от св. еванг. Лука. Текстът прекъсва на Лк. 22:30.

  • Читателска приписка
14. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.