Описания на славянски ръкописи

Документ Заглавие
Документ Заглавие
Zogr_0289.xml Требник от началото на XIV век, Зогр. 289
Zogr_0131.xml Молебен канон към св. Георги от третата четвърт на XVIII в., Зогр. 131
Zogr_0130.xml Слова със Стишен пролог от втората половина на XVII век и Избрани полиелейни псалми от края на XVI век (конволют), Зогр. 130
Zogr_0129.xml Сборник от монашески поучения от края на XVIII век, Зогр. 129
Zogr_0128.xml Служебник на Софроний Врачански от края на XVIII век, Зогр. 128
Zogr_0126.xml Постнически правила и наставления на Василий Велики от XIV–XV век, Зогр. 126
Zogr_0125.xml Богословие на Йоан Дамаскин от третата четвърт на XIV век, Зогр. 125
Zogr_0124.xml Октоих (V–VIII гл.) от първата четвърт на XV век, Зогр. 124
Zogr_0123.xml Тълковен псалтир от края на XV и края на XVI век, Зогр. 123
Zogr_0122.xml Лествица от третата четвърт на XIV век, Зогр. 122
Zogr_0405.xml Ирмологий и Духовни наставления от края на XVIII век, Зогр. 405
Zogr_0403.xml Добротолюбие от XVIII–XIX век, Зогр. 403
Zogr_0401.xml Златно съчинение от Самуил Равин преди 1778 г., Зогр. 401
Zogr_0399.xml Богослужебен сборник от 1810–1811 г., Зогр. 399
Zogr_0397.xml Молебен канон към св. Богородица от XIX век, Зогр. 397
Zogr_0121.xml Чудеса Богородични от XVIII–XIX век, Зогр. 121
Zogr_0120.xml Църковнославянска граматика на Мелетий Смотрицки от 1853 г., Зогр. 120
Zogr_0119.xml Аскетически сборник от 1764 г., Зогр. 119
Zogr_0118.xml Октоих с крюкова нотация от втората четвърт на XIX век, Зогр. 118
Zogr_0117.xml Слова на Исая Отшелник от XIX век, Зогр. 117
Zogr_0116.xml Сборник от третата чевърт на XIV век, Зогр. 116
Zogr_0115.xml Миней за юни-август от 1392 г., Зогр. 115
Zogr_0114.xml Октоих възкресен от началото на XVI век, Месецослов от началото на XV век и Триод постен и цветен от третата чтвърт на XIV век (конволют), Зогр. 114
Zogr_0113.xml Четириевангелие от 1494 г., Зогр. 113
Zogr_0112.xml Летопис на Димитър Ростовски от края на XVIII век, Зогр. 112
Zogr_0111.xml Триод постен от втората четвърт на XVII век, Зогр. 111
Zogr_0110.xml Типик Ерусалимски от началото на XVII–XVIII век, Зогр. 110
Zogr_0109.xml Панегирик от XIV и XVI век, Зогр. 109
Zogr_0108.xml Апостол от средата на XVI век, Зогр. 108
Zogr_0107.xml Зографски сборник от XIV век, Зогр. 107
Zogr_0106.xml Празничен миней от XIV и XVI век, Зогр. 106
Zogr_0105.xml Сборник от средата на XV век, Зогр. 105
Zogr_0104.xml Октоих (I–IV гл.) от средата на XV век и Псалтир от XVI век (конволют), Зогр. 104
Zogr_0103.xml Евтимиев служебник от края на XIV век, Зогр. 103
Zogr_0102.xml Миней за октомври от третата четвърт на XVII век, Зогр. 102
Zogr_0101.xml Паренезис на Ефрем Сирин от средата на XIV век и Четириевангелие от началото на XVI век (конволют), Зогр. 101
Zogr_0100.xml Октоих (V–VIII гл.) от 1644 г., Зогр. 100
Zogr_0099.xml Празничен миней за февруари-август от началото на XVI век, Зогр. 99
Zogr_0098.xml Празничен миней от третата четвърт на XV век, Зогр. 98
Zogr_0097.xml Октоих (V–VIII гл.) от втората четвърт на XV век., Зогр. 97
Zogr_0096.xml Варлаам и Йоасаф от третата четвърт на XIV век, Зогр. 96
Zogr_0095.xml Апостол от третата четвърт на XV век, Зогр. 95
Zogr_0094.xml Панегирик от края на XIV век, Зогр. 94 и Руска държавна библиотека, Григ. 21.1
Zogr_0093.xml Стишен пролог за септември-февруари от началото на XVII век, Зогр. 93
Zogr_0092.xml Синтагма на Матей Властар от началото на XV век, Зогр. 92
Zogr_0091.xml Тълковен псалтир 1640 г., Зогр. 91
Zogr_0090.xml Панегирик минеен за януари-май от XIV век, Зогр. 90
Zogr_0089.xml Летопис на Димитър Ростовски от края на XVIII век, Зогр. 89
Zogr_0088.xml Октоих въкресен от средата на XVI век., Зогр. 88
Zogr_0087.xml Триод цветен от първата четвърт на XVII век, Зогр. 87
Zogr_0086.xml Триод цветен от 1591 г., Зогр. 86
Zogr_0085.xml Октоих въкресен (Служебен шестоднев) от втората четвърт на XVI век., Зогр. 85
Zogr_0084.xml Псалтир с последования от средата на XIV век, Зогр. 84
Zogr_0083.xml Зографски патерик от XIV век, Зогр. 83
Zogr_0082.xml Октоих (V–VIII гл.) от началото на XVI век., Зогр. 82
Zogr_0081.xml Стишен пролог за март-август от средата на XV век, Зогр. 81
Zogr_0344.xml Духовни наставления от 1886 г., Зогр. 344
Zogr_0342.xml Акатист за св. Мина от XX век, Зогр. 342
Zogr_0339.xml Молебни канони към св. Богорица и към св. Георги от 1807 г., Зогр. 339
Zogr_0336.xml Служеник дяконски (дяконик) от началото на XX век, Зогр. 336
Zogr_0075.xml Миней за юни от втората четвърт на XVII век, Зогр. 75
Zogr_0073.xml Миней за септември от 1642 г., Зогр. 73
Zogr_0071.xml Миней за август от втората четвърт на XVII век, Зогр. 71
Zogr_0069.xml Миней за септември от 1626 г., Зогр. 69
Zogr_0067.xml Миней за ноември от 1653 г., Зогр. 67
Zogr_0065.xml Миней за март от XVII век, Зогр. 65
Zogr_0063.xml Октоих възкресен (I–VIII гл.), Празничен миней, Триод постен и цветен от първата половина на XV век, Зогр. 63
Zogr_0061.xml Псалтир от края на XVII век, Зогр. 61
Zogr_0326.xml Духовна поезия от първата четвърт на XIX в., Зогр. 326
Zogr_0057.xml Месецослов от XIV век, Зогр. 57
Zogr_0153.xml Богослужебен сборник от 1797 г., Зогр. 153
Zogr_0321.xml Служба за св. Харалампий от XIX–XX век, Зогр. 321
Zogr_0152.xml Часослов от втората половина на XVII век, Зогр. 152
Zogr_0151.xml Псалми избрани и молитви от втората половина на XVI в., Зогр. 151
Zogr_0154.xml Акатистник и Часослов от края на XVII век, Зогр. 154
Zogr_0156.xml Чудеса Богородични от 1793 г., Зогр. 156
Zogr_0315.xml Житие на св. Козма Зографски от 1910–1911 г., Зогр. 315
Zogr_0313.xml Молитвеник от XIX век, Зогр. 313
Zogr_0311.xml Основни разлики между гръцката православна и римската църква от Мисаил Чирски от 1865, Зогр. 311
Zogr_0308.xml Молитвеник от XIX век (конволют), Зогр. 308
Zogr_0306.xml Последование за приемане на православието от средата на XIX век, Зогр. 306
Zogr_0304.xml Требник. Последование за монашеско пострижение, Зогр. 304
Zogr_0302.xml Служба за иконата „Св. Богородица Акатистна“ и тропари за Зографски светци от 1910 г., Зогр. 302
Zogr_0300.xml Духовни наставления и граматика, Зогр. 300
Zogr_0298.xml Служба за св. Пимен Зографски, Зогр. 298
Zogr_0296.xml Празничен миней от 1935 г., Зогр. 296
Zogr_0293.xml Триод постен от началото на XVII век, Зогр. 293
Zogr_0291.xml Четириевангелие от края на XIV-началото на XV век, Зогр. 291
Zogr_0290.xml Псалтир от началото на XIV век, Зогр. 290
Zogr_0287.xml Цветен триод от първата половина на XIV век, Зогр. 287
Zogr_0285.xml Миней за юни от началото на XIV век, Зогр. 285
Zogr_0279.xml Църковнославянска граматика на Мелетий Смотрицки от края на XVIII век, Зогр. 279
Zogr_0277.xml Монашески сборник от началото на XIX век, Зогр. 277
Zogr_0275.xml Лекарственик от 1849 г., Зогр. 275
Zogr_0273.xml Зографски поменик от първата половина на XIX век, Зогр. 273
Zogr_0271.xml Четириевангелие от 1544 г., Зогр. 271
Zogr_0269.xml Монашески сборник от края на XVIII век, Зогр. 269
Zogr_0267.xml Молебни канони за Богорродица и за св. Георги от XVIII–XIX в., Зогр. 267
Zogr_0265.xml Требник от 1794 г., Зогр. 265
Zogr_0263.xml Сказание за Света гора Атонска от 1785 г., Зогр. 263
Zogr_0261.xml Житие на Московския и Всерусийски патриарх Никон от края на XVIII век, Зогр. 261
Zogr_0259.xml Параклис на св. Георги от XVIII–XIX век, Зогр. 259
Zogr_0257.xml Църковнославянска граматика от средата на XIX век, Зогр. 257
Zogr_0255.xml Служба за Покров Богородичен и Акатист на св. Георги от третата четвърт на XVII и края на XVIII век, Зогр. 255
Zogr_0253.xml Своден патерик от края на XVIII век, Зогр. 253
Zogr_0251.xml Книга за руските светци от първата четвърт на XIX век, Зогр. 251
Zogr_0249.xml Църковнославянска граматика на Мелетий Смотрицки от края на XVIII в., Зогр. 249
Zogr_0247.xml Поучения за молитвата и страха Божий от 1886 г., Зогр. 247
Zogr_0245.xml Христоития на Доситей Обрадович от 1836 г., Зогр. 245
Zogr_0243.xml Богослужебен сборник от края на XVIII век, Зогр. 243
Zogr_0241.xml Монашески сборник от XVIII–XIX век, Зогр. 241
Zogr_0239.xml Монашески сборник от1834 г. Зогр. 239
Zogr_0237.xml Служба за св. Козма Зографски от 1888 г., Зогр. 237
Zogr_0235.xml Житие и служба на св. Козма Зографски от 1802 г., Зогр. 235
Zogr_0233.xml Зографски поменик от края на XVIII век, Зогр. 233
Zogr_0231.xml Зографска кондика, започната през втората четвърт на XVIII век, Зогр. 231
Zogr_0229.xml Общ Зографски поменик от 1801 г., Зогр. 229
Zogr_0227.xml Зографски поменик от 1898 г., Зогр. 227
Zogr_0225.xml Монашески сборник от края на XVIII век, Зогр. 225
Zogr_0223.xml Монашески сборник от втората половина на XVIII век, Зогр. 223
Zogr_0221.xml Служебник от 1578 г. и края на XVI в., Зогр. 221
Zogr_0219.xml Четириевангелие от XV век, Зогр. 219
Zogr_0217.xml Псалтир от края на XVI век, Зогр. 217
Zogr_0215.xml Постен триод от XIV и XVI век, Зогр. 215
Zogr_0213.xml Празничен миней за декември-август от началото на XV век, Зогр. 213
Zogr_0211.xml Служебник, изборно евангелие и апостол от началото на XVI в., Зогр. 211
Zogr_0209.xml Чудеса Богородични от 1700 г., Зогр. 209
Zogr_0207.xml Празничен миней за цялата църковна година от втората четвърт на XVI век, Зогр. 207
Zogr_0205.xml Лествица от края на XIV век, Зогр. 205
Zogr_0203.xml Апостол от края на XV век, Зогр. 203
Zogr_0201.xml Чудеса Богородични от началото на XVIII в., Зогр. 201
Zogr_0199.xml Добротолюбие от XVIII–XIX век, Зогр. 199
Zogr_0197.xml Сборник от патерични разкази от XVIII–XIX век, Зогр. 197
Zogr_0195.xml Лествица от 1762 г, Зогр. 195
Zogr_0193.xml Лествица от средата на XVIII век, Зогр. 193
Zogr_0191.xml Служебник от 1504 г., Зогр. 191
Zogr_0189.xml Житие, чудеса и похвални слова на великомъченик Георги от 1710 г., Зогр. 189
Zogr_0187.xml Октоих възкресен и Служебен шестоднев от XVI–XVII в., Зогр. 187
Zogr_0185.xml Псалтир с последования от 1585 г., Зогр. 185
Zogr_0183.xml Служебник от края на XVI век, Зогр. 183
Zogr_0181.xml Служба, житие и чудеса на великомъченик Георги от XV–XVI век, Зогр. 181
Zogr_0180.xml Богослужебна книга на Зографския манастир от втората половина на XVII век, Зогр. 180
Zogr_0178.xml Лествица от последната четвърт на XIV век, Зогр. 178
Zogr_0176.xml Монашески сборник от началото на XIX век, Зогр. 176
Zogr_0174.xml Служебник от края на XV век, Зогр. 174
Zogr_0172.xml Апостол и Евангелие изборни от края на XVI век, Зогр. 172
Zogr_0170.xml Лекарственик от 1748 г., Зогр. 170
Zogr_0168.xml Златоустов Маргарит от XIV век, Зогр. 168
Zogr_0166.xml Богословие на Йоан Дамаскин от 1790 г., Зогр. 166
Zogr_0164.xml Есхатологически сборник от началото на XIX век, Зогр. 164
Zogr_0162.xml Богословски сборник от XVII–XVIII век, Зогр. 162
Zogr_0160.xml Месецослов с тропари и кондаци от началото на XVII век, Зогр. 160
Zogr_0158.xml Акатистник от XVII век, Зогр. 158
Zogr_0404.xml Сборник около 1860 г., Зогр. 404
Zogr_0402.xml Поучителни слова от Пролога от XIX век, Зогр. 402
Zogr_0400.xml Канони, акатисти и текстове от Требника от XIX век, Зогр. 400
Zogr_0398.xml Молебен канон към св. Георги от XIX в., Зогр. 398
Zogr_0396.xml Богослужебен сборник от 1860 и 1892 г., Зогр. 396
Zogr_0394.xml Молитвеник от XIX век, Зогр.394
Zogr_0393.xml Последование за приемане на светена вода от 1868 г., Зогр. 393
Zogr_0392.xml Молитвеник от XIX век, Зогр. 392
Zogr_0391.xml Молитвеник от XIX век, Зогр. 391
Zogr_0390.xml Молитвеник от XIX век, Зогр. 390
Zogr_0389.xml Монашески сборник от втората половина на XIX век, Зогр. 389
Zogr_0388.xml Молебни канони към св. Богородица и към св. Георги от 1796 г., Зогр. 388
Zogr_0386.xml Молебни канони от XIX век, Зогр. 386
Zogr_0384.xml Требник и част от Месецослов от XIX век, Зогр. 384
Zogr_0382.xml Требник от XIX век, Зогр. 382
Zogr_0380.xml Требник от XIX век, Зогр. 380
Zogr_0378.xml Последование на Панагията от 1851 г., Зогр. 378
Zogr_0376.xml Требник от XIX век, Зогр. 376
Zogr_0374.xml Поучения за монаси върху текстове на Лествицата от XVIII век (конволют), Зогр. 374
Zogr_0372.xml Образци за подобни песнопения от XIX век, Зогр. 372
Zogr_0370.xml Чудеса на св. Георги и Житие на св. Козма Зографски от XVIII век (конволют), Зогр. 370
Zogr_0369.xml Требник и молитви срещу болести от XVIII–XIX век (конволют), Зогр. 369
Zogr_0368.xml Богослужебни текстове от XIX век, Зогр. 368
Zogr_0367.xml Йосиф Волоцки. Книга „Просветител“ от първата половина на XIX век, Зогр. 367
Zogr_0366.xml Образци за подобни песнопения на осемте гласа от 1899 г., Зогр. 366
Zogr_0365.xml Ръководство за изповед от 1888 г., Зогр. 365
Zogr_0364.xml Требник от края на XIX век, Зогр. 364
Zogr_0363.xml Требник от 1851 г., Зогр. 363
Zogr_0362.xml Избрани псалми от Утренята от края на XIX век, Зогр. 362
Zogr_0361.xml Молебни канони към св. Богородица и към св. Георги от 1890 г., Зогр. 361
Zogr_0360.xml Служба за св. Козма Зографски и Служба за свв. 26 Зографски мъченици от началото на XX век (конволют), Зогр. 360
Zogr_0359.xml Устав за живота в скита и предание към своите ученици от преп. Нил Сорски от XVIII век, Зогр. 359
Zogr_0358.xml Духовни псалми (песни) от XIX век, Зогр. 358
Zogr_0357.xml Акатист за св. Георги от 1873 г., Зогр. 357
Zogr_0356.xml Часослов от XIX век, Зогр. 356
Zogr_0355.xml Последование за приемане в православието от първата половина на XIX век, Зогр. 355
Zogr_0354.xml Акатист за свв. 26 Зографски мъченици от 1919 г., Зогр. 354
Zogr_0353.xml Молебен канон към св. Богородица от 1939 г., Зогр. 353
Zogr_0352.xml Песнопения от литургията от 1910 г., Зогр. 352
Zogr_0351.xml Песнопения от литургията от 1952 г., Зогр. 351
Zogr_0350.xml Песнопения от литургията от 1889 г., Зогр.350
Zogr_0349.xml Молитвеник от 1932 г., Зогр. 349
Zogr_0348.xml Благодарствена служба за св. Богородица от 1894 г., Зогр. 348
Zogr_0347.xml Молебни канони и акатисти от 70-80-те г. на XVIII век, Зогр. 347
Zogr_0346.xml Молебни канони към св. Богородица и към св. Георги от 1897 г., Зогр. 346
Zogr_0345.xml Органически устав на Света гора от 1916 г., Зогр. 345
Zogr_0343.xml Катехитичен сборник от 1852 г., Зогр. 343
Zogr_0341.xml Жития и слова, последна четвърт на XVIII век, Зогр. 341
Zogr_0338.xml Молитвеник от края на XIX век, Зогр. 338
Zogr_0335.xml Последованиe на Панагията от 1951 г., Зогр. 335
Zogr_0334.xml Служебник дяконски (дяконик) от началото на XX век, Зогр. 334
Zogr_0333.xml Духовни наставления от началото на XX век, Зогр. 333
Zogr_0332.xml Житие на св. Василий Нови (фрагмент) от XIX век, Зогр. 332
Zogr_0331.xml Житие на св. Симеон Нови Богослов от XIX–XX век, Зогр. 331
Zogr_0330.xml Последование на изменяемите текстове в литургията от 1793 г., Зогр. 330
Zogr_0329.xml Житие на св. Йоан Рилски и Повест за пренасяне на мощите му от Търново в Рилския манастир от XVIII век, Зогр. 329
Zogr_0328.xml Сборник от текстове по вероучение и лекарственик от края на XIX век, Зогр. 328
Zogr_0327.xml Последования на панагията от 1851 г., Зогр. 327
Zogr_0325.xml Молебен канон към св. Богородица от 1939 г., Зогр. 325
Zogr_0324.xml Молебни канони от 1897 и 1901 г., Зогр. 324
Zogr_0323.xml Повест за нападението на латинците върху Света гора от 1910 г., Зогр. 323
Zogr_0322.xml Житие и служба за св. Козма Зографски от 1861 г., Зогр. 322
Zogr_0320.xml Житие на св. Онуфрий Габровски от 1872 г., Зогр. 320
Zogr_0319.xml Служба за св. Козма Зографски от 1888 г. (конволют), Зогр. 319
Zogr_0318.xml Миней празничен от 1895 г., Зогр. 318
Zogr_0317.xml Патерик азбучен и Акатист на св. Богородица ит XVIII–XIX век (конволют), Зогр. 317
Zogr_0316.xml Последование за покойници от 1841 г., Зогр. 316
Zogr_0314.xml Последование на панагията от 1891–1894 и 1848 г. (конволют), Зогр. 314
Zogr_0312.xml Молитвеник от 1838 г., Зогр. 312
Zogr_0310.xml Требник от края на XIX век, Зогр. 310
Zogr_0309.xml Служебник дяконски от началото на XX век, Зогр. 309
Zogr_0307.xml Сборник канонически от XIX век, Зогр. 307
Zogr_0305.xml Песнопения за св. Георги и нотирани песнопения за евхаристийния канон на литургията от 1915 г., Зогр. 305
Zogr_0303.xml Служба за св. Модест и Сказание за св. Георги Нови Янински, Зогр. 303
Zogr_0301.xml Молитвеник от 1861 г., Зогр. 301
Zogr_0299.xml Требник от XIX–XX век (конволют), Зогр. 299
Zogr_0297.xml Часослов от втората половина на XVII век (конволют), Зогр. 297
Zogr_0295.xml Псалтир от края на XIII или началото на XIV век, Зогр. 295, Вф.I.1070
Zogr_0294.xml Канони за св. Георги и светилен тропар от 1895 г., Зогр. 294
Zogr_0292.xml Молитва към св. Антипа от XX век, Зогр. 292
Zogr_0288.xml Типик на патриарх Алексей Студит от първата половина или началото на XIII век, Зогр. 288
Zogr_0286.xml Миней за юни от средата на XIV век, Зогр. 286
Zogr_0284.xml Октоих от първата половина или средата на XIV век, Зогр. 284
Zogr_0283.xml Евангелие изборно от началото на XIV в., Зогр. 283
Zogr_0282.xml Евангелие изборно от първата половина на XIII в., Зогр. 282
Zogr_0281.xml Поучения на Василий Велики за иноческия живот (Зографски листове) от X век, Зогр. 281
Zogr_0280.xml Богослужебен сборник от 1858 г., Зогр. 280
Zogr_0278.xml Сказание за антихриста и за Второто пришествие от началото на XIX век, Зогр. 278
Zogr_0276.xml Следовен псалтир със служба и жития на св. Иван Рилски от последната четвърт на XVII век, Зогр. 276
Zogr_0274.xml Зографски поменик започнат през 1857 г., Зогр. 274
Zogr_0272.xml Четириевангелие от 1544 г., Зогр. 272
Zogr_0270.xml Параклис на св. Георги от края на XVIII век, Зогр. 270
Zogr_0268.xml Акатист на св. Георги от 1886 г. и Патерични разкази от началото на XIX век, Зогр. 268
Zogr_0266.xml Богослужебен сборник от края на XVIII век, Зогр. 266
Zogr_0264.xml Требник от първата четвърт на XVI век, Зогр. 264
Zogr_0262.xml Богородични канони от третата четвърт на XVII в., Зогр. 262
Zogr_0260.xml Апокрифен сборник от първата четвърт на XIX век, Зогр. 260
Zogr_0258.xml Служба за св. Георги от 1754 г., Зогр. 258
Zogr_0256.xml Параклиси на Богородица и на св. Георги от XVIII–XIX век, Зогр. 256
Zogr_0254.xml Своден патерик от края на XVIII век, Зогр. 254
Zogr_0252.xml Молитвен сборник от 1863 г., Зогр. 252
Zogr_0250.xml Сборник от първата четвърт на XIX век, Зогр. 250
Zogr_0248.xml Учебник по аритметика, пасхалия и писмовник от средата на XIX век, Зогр. 248
Zogr_0246.xml Слова на Исак Сирин от началото на XIX век, Зогр. 246
Zogr_0244.xml Богородичен акатист от средата на XVIII век, Зогр. 244
Zogr_0242.xml Разказ за Ростовския митрополит Арсений от втората половина на XIX век, Зогр. 242
Zogr_0240.xml Поучения на Нил Сорски от последната четвърт на XVIII век, Зогр. 240
Zogr_0238.xml Писмовник от 1782 г., Зогр. 238
Zogr_0236.xml Акатист за св. Георги от първата половина на XIX век, Зогр. 236
Zogr_0234.xml Зографски поменик от XVII век, Зогр. 234
Zogr_0232.xml Писмовник и учебник по аритметика от началото на XIX век, Зогр. 232
Zogr_0230.xml Зографски епархиален поменик от 1792 г., Зогр. 230
Zogr_0228.xml Царски поменик от 1709 г., Зогр. 228
Zogr_0226.xml Октоих от втората четвърт на XVI век, Зогр. 226
Zogr_0224.xml Богослужебен сборник от втората половина на XVII век (конволют), Зогр. 224
Zogr_0222.xml Служебник от първата четвърт на XV в., Зогр. 222
Zogr_0220.xml Служебник на поп Стойко от средата на XVI в., Зогр. 220
Zogr_0218.xml Служебник от първата четвърт на XV в., Зогр. 218
Zogr_0216.xml Требник и служебник от края на XVI век, Зогр. 216
Zogr_0214.xml Сборник от края на XIV век, Зогр. 214
Zogr_0212.xml Служебник с последования от XV в. (около 1445 г.), Зогр. 212
Zogr_0210.xml Четириевангелие на монах Никодим от средата на 15 век, Зогр. 210
Zogr_0208.xml Четириевангелие от втората четвърт на XV век, Зогр. 208
Zogr_0206.xml Лествица от края на XIV век, Зогр. 206
Zogr_0204.xml Лествица на Йоан Синайски от XIV век, Зогр. 204
Zogr_0202.xml Триод цветен от втората поливна на XV век, Зогр. 202
Zogr_0200.xml Слова на Исак Сирин от края на XVIII век, Зогр. 200
Zogr_0198.xml Монашески сборник от втората половина на XVIII век, Зогр. 198
Zogr_0196.xml Църковнославянска граматика от началото на XIX век, Зогр. 196
Zogr_0194.xml Служебник от средата на XVI в., Зогр. 194
Zogr_0192.xml Типик Ерусалимски от началото на XVII век, Зогр. 192
Zogr_0190.xml Часослов от края на XVII век, Зогр. 190
Zogr_0188.xml Требник от първата четвърт на XVI век, Зогр. 188
Zogr_0186.xml Четириевангелие от началото на XVII век, Зогр. 186
Zogr_0184.xml Требник от XVI–XVII в., Зогр. 184
Zogr_0182.xml Служебник от втората четвърт на XVII век, Зогр. 182
Zogr_0179.xml Служебник от XV–XVI век, Зогр. 179
Zogr_0177.xml Служебник от XVII–XVIII век, Зогр. 177
Zogr_0175.xml Молитвослов от XVI–XVII в., Зогр. 175
Zogr_0173.xml Слова на авва Доротей от XVIII–XIX век, Зогр. 173
Zogr_0171.xml Псалтир с последования от XVI век, Зогр. 171
Zogr_0169.xml Богослужебен сборник от втората половина на XVII век, Зогр. 169
Zogr_0167.xml Требник от XVI–XVII в., Зогр. 167
Zogr_0165.xml Молитвеник от втората четвърт на XIX в., Зогр. 165
Zogr_0163.xml Писмовник от 1840 г., Зогр. 163
Zogr_0161.xml Месецослов и часослов от края на XVII век, Зогр. 161
Zogr_0159.xml Сборник от монашески поучения от XVII–XVIII век, Зогр. 159
Zogr_0157.xml Житие и чудеса на великомъченик Георги от XVIII–XIX век, Зогр. 157
Zogr_0387.xml Подобни песнопения, Часослов и песнопения от Литургията от XIX век (конволют), Зогр. 387
Zogr_0385.xml Цветник духовен от XIX век, Зогр. 385
Zogr_0383.xml Богослужебен сборник от XIX век (конволют), Зогр. 383
Zogr_0381.xml Акатист на св. Богородица от XIX век, Зогр. 381
Zogr_0379.xml Молитвеник. Молитви към св. Богородица от XIX век, Зогр. 379
Zogr_0377.xml Молебен канон и Акатист на св. Богородица. Молитви преди сън от XIX в. (конволют), Зогр. 377
Zogr_0375.xml Духовна грамота на св. Димитър Ростовски от 1824 г., Зогр. 375
Zogr_0373.xml Служебник дяконски (дяконик) от 1786 г., Зогр. 373
Zogr_0371.xml Акатист на св. Георги от XX век (конволют), Зогр. 371
Zogr_0080.xml Стишен пролог за март-август от третата четвърт на XIV век, Зогр. 80
Zogr_0079.xml Псалтир на Аврам Димитриевич от 1669 г., Зогр. 79
Zogr_0078.xml Ръководство за иконописно изобразяване на светци от 1850 г., Зогр. 78
Zogr_0077.xml Руски Зографски поменик от 1639 г., Зогр. 77
Zogr_0076.xml Миней за януари от втората четвърт на XVII век, Зогр. 76
Zogr_0074.xml Миней за юли от средата на XVII век, Зогр. 74
Zogr_0072.xml Миней за декември от средата на XVII век, Зогр. 72
Zogr_0070.xml Апостол от 70-те години на XVI век, Зогр. 70
Zogr_0068.xml Миней за май от 1640 г., Зогр. 68
Zogr_0066.xml Миней за април от третата четвърт на XVII век, Зогр. 66
Zogr_0064.xml Миней за февруари от 1653 г., Зогр. 64
Zogr_0062.xml Миней за октомври от XIV век, Зогр. 62
Zogr_0060.xml Четириевангелие от първата четвърт на XIV век, Зогр. 60
Zogr_0059.xml Радомиров псалтир от XIII век, Зогр. 59
Zogr_0058.xml Четириевангелие от края на XIII век, Зогр. 58
Zogr_0025.xml Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1558 г., Зогр. 25
Zogr_0024.xml Четириевангелие от средата на XIV век, Зогр. 24
Zogr_0023.xml Патерик от началото на XVIII в., Зогр. 23
Zogr_0022.xml Изборно евангелие от края на XVII век, Зогр. 22
Zogr_0021.xml Четириевангелие от третата четвърт на XVI век, Зогр. 21
Zogr_0020.xml Триод цветен от първата третина на XVI в., Зогр. 20
Zogr_0019.xml Шестоднев на Йоан Златоуст и минеен панигирик от последната третина на XIV в., Зогр. 19
Zogr_0018.xml Четириевангелие от края на XVI век, Зогр. 18
Zogr_0017.xml Четириевангелие на дяк Симон от 1567 г, Зогр. 17
Zogr_0016.xml Евангелие изборно от началото на XVI век, Зогр. 16
Zogr_0015.xml Четириевангелие от последната четвърт на XVI век, Зогр. 15
Zogr_0014.xml Апостол изборен от началото на XIII век, Зогр. 14
Zogr_0013.xml Требник и Кормчая и антилатински съчинения от първата третина на XV и от XVI в., Зогр. 13
Zogr_0012.xml Четириевангелие от средата на XVI век, Зогр. 12
Zogr_0011.xml Варлаам и Йоасаф и Лавсаик от 1760 г., Зогр. 11
Zogr_0010.xml Книга Иноческая от третата четвърт на XVIII в., Зогр. 10
Zogr_0009.xml Аскетически сборник от началото на XVIII век, Зогр. 9
Zogr_0008.xml Синтагма на Матей Властар с добавки от 1781 г., Зогр. 8
Zogr_0007.xml Апостол от 1630 г., Зогр. 7
Zogr_0006.xml Четириевангелие и Апостол от 50-те години на XIV в., Зогр. 6
Zogr_0005.xml Стишен пролог за март-август от началото на XVII век, Зогр. 5
Zogr_0004.xml Стишен пролог за март-август от началото на XVII век, Зогр. 4
Zogr_0003.xml Беседи и поучения на св. Василий Велики от 1368 г., Зогр. 3
Zogr_0002.xml Лествица от началото на XVI век, Зогр. 2
Zogr_0001.xml Триод постен от първата четвърт на XV век, Зогр. 1
Zogr_0034.xml Миней с Пролог за месец декември от средата на XVI век, Зогр. 34
Zogr_0033.xml Четириевангелие от 70-те г. на XVI век, Зогр. 33
Zogr_0032.xml Октоих от 1589 г., Зогр. 32
Zogr_0031.xml Евангелски поучения от началото на XVII–XVIII в., Зогр. 31
Zogr_0030.xml Четириевангелие на поп Лука от 1550 г., Зогр. 30, РНБ F.I.598
Zogr_0029.xml Четириевангелие от първата четвърт на XVI в., Зогр. 29
Zogr_0028.xml Четириевангелие на поп Петър от 1543 г., Зогр. 28
Zogr_0027.xml Четириевангелие от 60-те години на XVI век, Зогр. 27
Zogr_0026.xml Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1569 г., Зогр. 26
Zogr_0037.xml Изборно евангелие от началото на XIV век, Зогр. 37
Zogr_0036.xml Четириевангелие от средата на XVI век, Зогр. 36
Zogr_0042.xml Четириевангелие от първата половина на XIV век, Зогр. 42
Zogr_0041.xml Четириевангелие от началото на XIV век, Зогр. 41
Zogr_0040.xml Четириевангелие от началото на XIV век, Зогр. 40
Zogr_0052.xml Четириевангелие от първата половина на XIV век, Зогр. 52
Zogr_0051.xml Четириевангелие от първата половина на XIV век, Зогр. 51
Zogr_0050.xml Требник от XIII–XIV век, Зогр. 50
Zogr_0049.xml Лалоев апостол от 1359 г., Зогр. 49
Zogr_0055.xml Псалтир с последования от края на XIV в., Зогр. 55
Zogr_0048.xml Четириевангелие от първата половина на XIV век, Зогр. 48
Zogr_0047.xml Стишен пролог за цялата година от началото на XVI век, Зогр. 47
Zogr_0046.xml Служебник на патриарх Евтимий от края на XIV век, Зогр. 46
Zogr_0039.xml Грубанов триод от втората половина на XIII век, Зогр. 39
Zogr_0045.xml Служебник от третата четвърт на XIV век, Зогр. 45
Zogr_0038.xml Четириевангелие от 1562 г., Зогр. 38
Zogr_0044.xml Четириевангелие от началото на XIV век, Зогр. 44
Zogr_0054.xml Драганов миней от XIII век, Зогр. 54
Zogr_0053.xml Миней за септември–ноември първата половина на XIII век, Зогр. 53
Zogr_0043.xml Славянобългарска история от Паисий Хилендарски от 1762 г., Зогр. 43
Zogr_0149.xml Молитвослов от втората половина на XVII в., Зогр. 149
Zogr_0148.xml Богослужебен сборник от третата четвърт на XVII век, Зогр. 148
Zogr_0147.xml Часослов с последования от края на XVII век, Зогр. 147
Zogr_0146.xml Служебник и требник от края на XVII век и 1822 г., Зогр. 146
Zogr_0145.xml Гръцко-славянска граматика от средата на XVIII в., Зогр. 145
Zogr_0144.xml Сборник от монашески слова и поучения от края на XVIII век, Зогр. 144
Zogr_0143.xml Богослужебен сборник (Часослов, Требник, Месецослов) от XVII и XVIII век, Зогр. 143
Zogr_0142.xml Служебник от края на XVII век, Зогр. 142
Zogr_0141.xml Патерични поучения („Крини селния“) от 1806 г., Зогр. 141
Zogr_0140.xml Сборник монашески поучения от началото на XIX век, Зогр. 140
Zogr_0139.xml Псалтир с последования на Кирил Зографски от 1713 г., Зогр. 139
Zogr_0138.xml Поучения на авва Доротей от 60-те–70-те години на XIV век, Зогр. 138
Zogr_0137.xml Сборник от слова и жития от третата четвърт на XVIII век, Зогр. 137
Zogr_0136.xml Сборник от монашески поучения от XVII–XVIII век, Зогр. 136
Zogr_0135.xml Октоих въкресен от първата четвърт на XVI век, Зогр. 135
Zogr_0134.xml Поучения за неделите на Великия пост от XIV век, Зогр. 134
Zogr_0127.xml Патеричен сборник от началото на XVI–XVII в., Зогр. 127
Zogr_0155.xml Молитвеник от началото на XVIII в., Зогр. 155
Zogr_0395.xml Акатист за св. Йоан Предтеча от XIX век, Зогр. 395
Zogr_0340.xml Последование на панихида от началото на XVIII век, Зогр. 340
Zogr_0337.xml Поменик на Зографския манастир с молитви на проскомидията от XIX–XX век, Зогр. 337
Zogr_0056.xml Четириевангелие от началото на XIV век, Зогр. 56
Zogr_0133.xml Архиерейски служебник от края на XVII век, Зогр. 133
Zogr_0132.xml Сборник от XIV век, Зогр. 132
Zogr_0035.xml Миней за януари от средата на XIV век, Зогр. 35
Zogr_0150.xml Октоих въкресен от края на XVII век, Зогр. 150